Suvel alustavad ajateenistust need kutsealused, kelle ametikoht väeosas eeldab 11-kuulist teenistust. Need on autojuhid, erialaspetsialistid, allohvitserid ja reservrühmaülemad. Lisaks ligi 1700 noormehele lisandub väeosadesse vabatahtlikuna ka kuni kümmekond neidu.

Enim kutsealuseid asub aega teenima Tagala-, Kuperjanovi ja Viru pataljonis. Vabatahtlikuna ajateenistusse asuvad neiud suunduvad Kuperjanovi, Pioneeri- ja Õhutõrjepataljoni.

Eesti riigi esmase kaitsevõime alus on reservarmee edukas väljaõpe, mis algab ajateenistusega. Selle käigus saadakse põhiteadmised riigikaitsest ja õpitakse tegutsema ühtse meeskonnana.

Ajateenistuse kohustust kutsutakse täitma kolm korda aastas – jaanuaris, juulis ja oktoobris. Tänavune sügisene ajateenistusse kutsumine toimub 28. ja 29. septembril.