Parkhomenko kinnitas Dissernetis avaldatud ekspertiisi tulemust ja ütles, et peaaegu kogu töö oli plagiaat. Disserneti eksperdid analüüsisid Valeri Korbi aastal 2002 Peterburi Riiklikus Ülikoolis kaitstud teadustööd ning leidsid palju kattuvusi. Selle jaoks kasutab Dissernet tabelisüsteemi, kus on eraldi välja toodud iga lehekülg teadustööst ning on kõrvutatud, kui suures osas on kattuvusi teistes teadustöödes avaldatud lausetega.

Disserneti ekspertiis näitas, et teadustöö 286 leheküljest esineb plagiaadikahtlus enam kui 200 leheküljel. Dissernet on oma kodulehel avaldanud tabelina kattuvused ja lausete võrdlused, mille nad leidsid Valeri Korbi teadustööst.

Teadustööd analüüsinud Disserneti eksperdid ei saa peale info avalikustamise otseselt midagi muud saadud teadmisega peale hakata, sest side ülikoolidega puudub.

"Ta kaitses oma tööd 13 aastat tagasi. Seepärast formaalselt ei saa me taotleda teadustöö üle vaatamist ja selle kaitsmise tulemusi. Aga alati, kuid mitte ilmtingimata, on võimalus teaduskraadi väljastajal töö üle vaadata. Kui nad seda ise soovivad, võivad nad seda teha," selgitas Parkhomenko.

Disserneti võimalused on piiratud ainult ekspertiisiga ja vastava info edastamisega. "Me oleme info avalikustanud ja ma arvan, et kindlasti tuleb tuline arutelu nii meie internetilehel, sotsiaalmeedias kui ka mujal. Ma loodan, et õppeasutus - Peterburi Riiklik Ülikool - paneb seda tähele ja otsustab üle vaadata selle otsuse," selgitas Parkhomenko.

Ajakirjanik lisab, et kindlasti ei ole praegu põhiküsimus selles, et töö on kaitstud Venemaal, vaid et selle on kaitsnud Venemaal Eesti riigikogu liige. "Usun, et Eesti poliitikutel ei ole ükskõik, et ta tegeles võltsimisega. Seega ma ootan huviga, missuguseid otsuseid tehakse," ütles Parkhomenko. 

26. septembril aastal 2002 kaitses Valeri Korb oma teadustööd Peterburi Riiklikus Ülikoolis ning sai sellega sotsioloogiakandidaadi teaduskraadi. Töö teemaks oli "probleemid munitsipaalteenistujate professionaalseks tööks valmisoleku kujunemisel".

Dissernet võtab oma kodulehel Korbi töö kokku mõttega, et Leningradi Kõrgemas Parteikoolis, mille Korb varasemalt lõpetas, õpetati kindlasti talle õigesti vormistama tsitaate, kuna märkimisväärne osa tööst koosneb tsitaatidest teistest töödest.

Valeri Korb ütles, et kuuleb kahtlustusest esmakordselt ja eitab plagiaati.

Dissernet kirjeldab oma ettevõtmist kui vabatahtlikkuse alusel tegutsevat internetikogukonda, mis ühendab eksperte, teadlasi ja ajakirjanikke, kes pühenduvad oma töös kelmuste, võltsingute ja valetajate paljastamisele Venemaal. Peaasjalikult keskendutakse teadlastele ja poliitiliselt või ühiskondlikult silma paistvatele inimestele. Ekspertiisi käigus selgitatakse välja, kes ja kui suures mahus on oma teadustöö võltsinud.

Tabelis on värviliselt välja toodud, missugustel lehekülgedel esineb plagiaadikahtlus. Allikas: Dissernet.org