26. septembril aastal 2002 kaitses Valeri Korb oma teadustööd Peterburi Riiklikus Ülikoolis ning sai sellega sotsioloogiakandidaadi teaduskraadi. Töö teemaks oli "probleemid munitsipaalteenistujate professionaalseks tööks valmisoleku kujunemisel".

Dissernet võtab oma kodulehel Korbi töö kokku mõttega, et Leningradi Kõrgemas Parteikoolis, mille Korb varasemalt lõpetas, õpetati kindlasti talle õigesti vormistama tsitaate, kuna märkimisväärne osa tööst koosneb tsitaatidest teistest töödest.

Valeri Korb ütles, et kuuleb süüdistusest esmakordselt. "Esimest korda kuulen teilt. Asi on selles, et 12-13 aastat tagasi on töö tehtud ja ma ei mäleta kõike, mis ma seal töös kirjutasin ja see vajab natuke põhjalikumat vaatamist," oli Korbi esimene reaktsioon toimuvale.

Kuigi Korb möönab, et töö on kirjutatud aastaid tagasi ja töö üksikasju on raske praegu mäletada, kinnitab ta, et ei ole oma töös midagi võltsinud.

Valeri Korb on aastal 1984 lõpetanud Loode-Venemaa Riigiteenistuse Akadeemia ühiskonnateaduste erialal, aastal 1999 Sankt-Peterburgi Teenindusinstituudi majanduse erialal ja on aastast 2002 sotsioloogiakandidaat.

Dissernet kirjeldab oma ettevõtmist kui vabatahtlikkuse alusel tegutsevat internetikogukonda, mis ühendab eksperte, teadlasi ja ajakirjanikke, kes pühenduvad oma töös kelmuste, võltsingute ja valetajate paljastamisele Venemaal. Peaasjalikult keskendutakse teadlastele ja poliitiliselt või ühiskondlikult silma paistvatele inimestele. Ekspertiisi käigus selgitatakse välja, kes ja kui suures mahus on oma teadustöö võltsinud.