TTÜ kuratoorium valis 22. mail uueks TTÜ rektoriks Jaak Aaviksoo. Seejärel üles tõusnud arutelud valimisprotseduuri seaduslikkuse üle viisid aga selleni, et TTÜ nõukogu hääletas teisipäeval, kas kuratooriumi valik vetostada.

Aaviksoo kandidatuur nõukogult vetot ei pälvinud ja pall põrkas tagasi kuratooriumi kätte, kes oleks eeloleval esmaspäeval pidanud hakkama hääletama Aaviksoo rektoriks kinnitamist.

TTÜ kommunikatsioonijuhi Ain Parmas kinnitas Delfile, et esialgse plaani järgi pidi kuratooriumi 22. juuni kokkusaamine olema elektrooniline. Parmase sõnul eeldas kuratoorium, et tegu on formaalsusega, mille oleks saanud digiallkirjadega korda ajada, kuid tekkinud segadust arvesse võttes pidas kuratoorium oluliseks kohtuda silmast silma. 7. juuli oli tema sõnul esimene aeg, mis kõigile 11-le kuratooriumi liikmele sobis.

Rektori ametisse kinnitamiseks on kandidaadil vaja kokku saada kaheksa poolthäält 11-st. Neli kuratooriumi liiget – Heiti Hääl, Mart Saarma, Rainer Kattel ja Margus Lopp – on lubanud hääletada Aaviksoo kinnitamise vastu, mis tähendab, et Aaviksoo saab ainult seitse poolthäält.

Kui rektor jääb 7. juulil ametisse kinnitamata, loetakse valimised nurjunuks ning kuratoorium määrab kuni aastaks ametisse rektori kohusetäitja. Aasta jooksul tuleb aga korraldada uued rektori valimised.