Delfi avaldab Vao küla elanike pöördumise muutmata kujul:

Vao küla elanike avalik pöördumine. Alla on kirjutanud 92 Vao inimest.
Väike-Maarja Vallavalitsus ja AS Hoolekandeteenused asutasid valitsuse toetusel väikesesse Vao külla sealsete elanikega kooskõlastamata Varjupaigataotlejate Majutusekeskuse 35-le inimesele. Majutuskeskuses elab praegu üle 80 inimese.

Teavet majutuskeskuse tegemiste ja ülerahvastatuse kohta said küla põlis- ja alalised elanikud kuni 01.06.15, mil toimus poolteise aasta jooksul esimene arutelu, ainult ajakirjandusest. Puudub programm muutunud olukorra seireks, riskianalüüs kriisisituatsioonide lahendamiseks, koolituskavad kultuurierinevuste selgitamiseks külarahvale või kohalike tavade selgitamiseks varjupaiga taotlejatele. Keskusesse edastatud pretensioonid sealsete asukate suhtes jäävad registreerimata ja fikseerimata, keskus edastab ajakirjandusele ainult positiivse alatooniga sõnumeid.

Pole uuritud piirkonna taluvusvõimet, mis tähendab maksimaalset inimeste hulka, kes võiksid paikkonnas elada, ilma, et nad tekitaksid lubamatuid ja pöördumatuid muudatusi füüsilises keskkonnas või mõjuksid kahjulikult kohalikule elanikkonnale. On rajatud vaid majutuse hoone. Selle juures puuduvad mängu- ja spordiväljakud, kus varjupaiga taotlejad ja nende lapsed oma vaba aega veeta saaksid. Kohalikud lapsed peletatakse keskuse laste poolt mänguväljakult minema.

Majutuskeskuse elanikud ei tunne kohalikke kombeid ega tavasid, nad sisenevad luba küsimata eravaldustesse, tülitavad kohalikke naisi siivutute ettepanekutega.

Majutuskeskuse poolt tellitav prügiveoteenus ei vasta elanike hulgale, konteineri ümbrus on nagu prügimägi. 

Sotsiaalsete kontaktide loomiseks puudub varjupaiga taotlejail eesti keele ning kohalikel inimestel vajalik võõrkeeleoskus.

Eeltoodust lähtudes oleme vastu pagulaste varjupaigataotlejate majutuskeskuse laiendamisele ning sealsete elanike arvu suurendamisele üle 35 inimese. Soovime oma riigi, Väike-Maarja vallavalitsuse ja AS Hoolekandeteenuste poolt:
1. saada perioodiliselt, kord kuus (näiteks valla lehe kaudu), teavet majutuskeskuses viibivate pagulaste ja varjupaiga taotlejate arvu ja koosseisu ning keskusele kohalike elanike poolt esitatud pretensioonide ning nende lahendamise kohta;
2. saada teavet plaanide kohta, mis mõjutavad meie igapäevast elukeskkonda ja turvalisust ning kava, kuidas pingeid ja riske maandatakse;
3. õigust osaleda sel teemal toimuvates aruteludes ja otsuste vastuvõtmisel;
4. tasuta inglise keele, kui enim levinud rahvusvahelise suhtlemiskeele kursusi kohalikele elanikele, et suudaksime suhelda teistest kultuuriruumidest pärit inimestega ning oskaksime vajadusel igapäevase suhtlemise käigus selgitada pagulastele meie kombeid ja tavasid, mida nad peaksid austama.