Tallinna tehnikaülikooli nõukogu otsustab homme, kas paneb kuratooriumi poolt rektoriks valitud Jaak Aaviksoo kandidatuurile veto. Täna aga toimus rektori valimiste teemaline infotund. Aula kõrval olev suur auditoorium oli tipikaid täis, treppidel seisid inimesed püsti, rektor Keevallik rääkis oma inimestega, hääles kõlas veendumuse jõud. Tema sõnul on TTÜ nõukogu homseks usaldushääletuseks valmis ning avaldas veendumust, et TTÜ seadusesse sisse kirjutatud nõukogu ja kuratooriumi vaheline vastasseis ei tähenda süsteemi täielikku läbikukkumist.

TTÜ turundusdirektor Heiki Lemba alustas enda sõnul hea uudisega – äsja avalikustatud TNS/EMORi uuringu järgi oli TTÜ maine kaks protsendipunkti tõusnud, seda aga mai seisuga. Mida ta selle märkusega saavutada lootis, jäägu tema enda teada, kuid siiraid naeratusi see saalis igatahes esile ei kutsunud. Lemba hinnangul oli rektori valimise intriig hoolega ajastatud ja koordineeritud rünnak TTÜ maine vastu.

Lemba meediaülevaate järel avaldas ülikoolis projektijuhi ametit pidav Marek Strandberg imestust selle üle, et kuratooriumi töökorraldus ja otsuste sündimise protsess on seni jäänud täiesti nähtamatuks. „Tavaliselt on kohtuekspertiis kriminaaluurimise osa. Samuti on naljakas, et seadusesse kirjutatud teemat käsitletakse TTÜ siseasjana,“ leidis Strandberg veel vastuolusid.

Sisulise vastuse oma küsimusele sai Strandberg järgmisena sõna saanud kuratooriumi liikme professor Margus Lopi ettekandest, mis muuseas teenis saalist ka pikima ja häälekaima aplausi. „Kuratoorium ei tee sisulist tööd,“ pani Lopp asja paika.

„Kuratoorium pole selle kriisi tekkimise algusest peale kordagi kokku tulnud,“ selgitas ta ja möönas, et vahetatud on küll hulgaliselt e-kirju, kuid korralikku kokkusaamist see ei asenda. Lopi sõnul puudub kuratooriumis tööjaotus ja suhtlus nõukoguga ning süüdi on selles eelkõige kuratooriumi esimees Sandor Liive, aga ka kõik kuratooriumi liikmed. „Kuratoorium ei saa ülikooli juhtimisega hakkama, aga otsustada tahab,“ võttis ta asja saali heakskiitva sumina saatel kokku. 

Samuti väljendas Lopp veendumust, et keegi kuratooriumi liikmetest pole tahtnud ülikoolile otsest kahju teha, ent saamatusest tingitud ebaõnnestumine on sellegipoolest täielik ning kuratoorium peaks tagasi astuma. Samas möönis ta, et et ei pea hääletustulemuste võltsimist kuratooriumi koosolekul reaalseks.

Lopi sõnul maksab kurja juurt otsida TTÜ seadusest, mis piirab ülikooli autonoomiat. Lopp rääkis, et seadusesse jõudsid ainult majanduslike ja poliitiliste huvigruppide pakutud punktid ning akadeemikute panus seal ei kajastu. Tema sõnul on homne TTÜ nõukogu otsus ühtlasi hinnang seadusele. „Homme otsustab nõukogu sisuliselt selle üle, kas TTÜ muutub tagasi Kopli rauakooliks,“ arvas Lopp.

Järgmisena sõna saanud kuratooriumi aseesimees Ardo Kamratov ei olnud oma väljaütlemistes nii kategooriline, kuid sisuliselt vastu ei vaielnud. Tema hinnangul on toimuv märk sellest, et kuratoorium ise arvab, et valis valesti ning ei leia muud võimalust otsustamist nõukogule üle anda. „Olen nõus, et see emotsioonidest kantud olukord sai alguse kuratooriumist ja kui lahendust ei leita, siis sellisel kujul kuratoorium edasi töötada ei saa. Nõukogu ei tohiks seda lubada.“

Kuulanud ära Lopi ja Kamratovi pidas Strandberg oluliseks märkida, et seaduse järgi oleks kuratooriumil olnud võimalus kujundada rektori valimise protsess TTÜ meelsusele sobivaks, kuid kuratoorium jättis selle võimaluse kasutamata.

Lõpuks luges infotunni moderaator Olavi Pihlamägi ette Jaak Aaviksoo avaliku pöördumise. Kui ülikooli turundusdirektor arvas, et rünnatakse kooli, siis Aaviksoo rääkis aset leidvast kui koordineeritud rünnakust Aaviksoo enda isiku pihta. Ehkki pöördumise ettelugeja tegi seda igati ilmekalt ja väljendusrikkalt, polnud antikliimaksist pääsu. See oli infotunni üheksast sõnavõtust kõige üldsõnalisem ja ainus, mis ei pälvinud aplausi.

Mikrofoni juures said sõna rektor Andres Keevallik, turundusjuht Heiki Lemba, õppetooli juht ja kuratooriumi liige Margus Lopp, juriidilise osakonna juhataja Laur Hiob, emeriitdotsent Gabriel Hazak, eelarvetalituse peaspetsialist ja kuratooriumi liige Ardo Kamratov, projektijuht Marek Strandberg, rektorikandidaat Jaak Aaviksoo, emeriitprofessor Väino Rajangu.