Marge Zaidullin on vabatahtlik päästja alates 2012. aastast alustades Kärmu vabatahtliku komando koosseisus. 2013. aastal loodi Marge juhtimisel Viru- Nigulas vabatahtlik Aasukalda päästekomando, mis tegeleb nii pääste- kui ennetustööga. Tänaseks on selles ööpäevaringse valmisolekuga komandos tegutsemas juba 17 vabatahtlikku päästjat.

„Marge on täis pühendumust ja entusiasmi ning üdini positiivne ja päikseline – nii nagu üks vabatahtlik olema peabki,“ iseloomustas teda Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. Marge on Viru-Nigulas nõustanud paljusid koduomanikke tuleohutuse osas ja aidanud sedasi kodud tuleohutumaks muuta.

„Päästeala vabatahtlikuna on Marge kogukonna turvalisuse üks alustalasid, tema panus vabatahtliku pääste arendamisse ja kogukonna turvalisuse parandamisse mõne aasta jooksul on olnud meeletult suur,“ rõhutas Tammearu.

Marge Zaidullin käib ise vajadusel päästesündmustel ja praegu veab ta ettevalmistusi merepääste teenuse osutamiseks. Lisaks veab ta kohalikku päästeteemalist noorteringi.

Tänavu kevadel võeti Marge eestvedamisel Viru-Nigulas ühendust külavanemate ja talgujuhtidega, et Teema Ära talgupäeval keskenduda ka tuleohutusele. Nii täideti koos kokku tulnud rahvaga tuleohutuse teste, räägiti kui kaugel majast tohivad asuda puuriidad ja lõkkekohad, kuidas päästeautot oma koduni juhatada jms.

Priitahtluse edendamise eest Eesti päästealal antav rändauhind asutati ning selle juurde kuuluv statuut kinnitati Päästeameti peadirektori käskkirjaga 29. juunil 2005. aastal.

Auhind loodi eesmärgiga tunnustada ja motiveerida päästealase vabatahtliku tegevuse eestvedajaid ning väärtustada ohutusalast kogukondlikku tegevust ja kodanikualgatust.

Rändauhind on "Pritsimeeste pasun", millel on kiri "Parim päästeala priitahtlik edendaja". Auhinnale graveeritakse igal aastal auhinna saaja nimi ja aastaarv. Ettepanekuid rändauhinna nominentide osas saavad komisjonile esitada nii Päästeamet kui ka mittetulundusühendused.

Rändauhind antakse koos selle juurde kuuluva tunnistusega üks kord aastas mittetulundusühendusele, sihtasutusele, seltsingule või üksikisikule silmapaistvate saavutuste eest priitahtluse edendamisel päästealal.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid