"Iga Eestit mõistev ja tundev, Eestile kaasa elav ja pöialt hoidev inimene on meie jaoks väärtus. Mida tugevam on see võrgustik, kes Eestile kaasa elab, Eestit toetab ja hoiab, seda tugevamalt saab Eesti ennast tunda," rääkis välisminister Eesti koolis.

New Yorgi Haridusseltsi Eesti Kooli direktor Merike Barborak tutvustas välisministrile kooli ajalugu ning andis ülevaate kooli tänasest õppekavast. New Yorgi Eesti Kool on 2,5 kuni 13-aastastele lastele täiendõpet pakkuv kool, kus tunnid toimuvad iga kahe nädala tagant laupäeviti. Sel õppeaastal käis koolis 80 last. Kooli põhieesmärgiks on eesti keele õpetamine ja eesti kultuuri tutvustamine. Õppekavas on eesti keel, kodulugu, ajalugu, rahvatants ning laulmine. Kooli õppematerjalid saadakse enamasti Eestist.

Kohtumisel arutati võimalusi Eesti kogukonna sideme tugevdamiseks Eesti riigiga. Välisminister tutvustas kohtumisel üleilmse Eesti võrgustiku loomise ideed, mille üheks eesmärgiks oleks jõuda ka välismaal elavate eestlasteni, hoida neid kursis kodumaal toimuvaga ja anda võimalus kaasa rääkida. Kohtumisel puudutati ka kodakondsusega seotud muresid.

"Praeguseni kehtib Eestis seadus, mis sunnib näiteks Ameerika Ühendriikides sündinud ja kasvaval Eesti vanema lapsel täisealiseks saades ühest - kas Eesti või Ameerika kodakondsusest lahti ütlema. Seda hoolimata Eesti põhiseaduses sätestatust, mis ei luba kelleltki sünnijärgset Eesti kodakondsust ära võtta," selgitas Pentus-Rosimannus. Samasugune valik tuleb teha lastel, kellel on kahe erineva kodakondsusega vanemad. "Taoline olukord ei ole mõistlik ja vajab muutmist selliselt, et sünniga kaks kodakondsust saanud laps ei peaks 18-aastastaseks saades enam ühest lahti ütlema või valima oma ema või isa kodakondsuse vahel."

Samuti peatus välisminister Pentus-Rosimannus rahvuskaaslaste programmis olevate võimaluste tutvustamisel. Kooli poolt tundsid õpetajad eelkõige huvi väikelastele suunatud eesti keele kui teise keele ja koduloo õppematerjalide vastu ning avaldasid lootust, et Eesti kooli külastaksid tihedamini Eesti teatritrupid ja noorte seas populaarsed lauljad.

Tänavune õppeaasta oli New Yorgi Eesti Haridusseltsi Eesti Koolile 80. Kool on 7. detsembril 1929. aastal loodud Haridusseltsi allorganisatsioon. Haridusseltsi esimene korraline koosolek peeti 19. jaanuaril 1930 Soome majas. 1943. aastal hakati levitama Eesti Maja aktsiaid. Majaostu komitee leidis maja 243 East 34 tänaval hinnaga $25 000.- ja maja ost toimus 1946. aastal. Selles majas toimub laste õppetöö tänaseni.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid