Agarmaa ei salga, et tema oli tõesti Laanela soovitaja. Seda, et Laanelal oli seadusega pahandusi, Agarmaa ei teadnud. "Ma ei arva ka,
et ma peaksin iga inimese puhul seda kahtlustama. Erakonna kontor
peaks seda karistusregistrist süstemaatiliselt kontrollima, nagu ta
kontrollib ka inimese vanust, isikukoodi ja Eesti kodakondsust," ütles
Agarmaa.

Tema sõnul erakonna põhikirjas soovitajat kirjas ei ole, vastutuse uute liikmete eest paneb põhikiri erakonna eestseisusele ja piirkondade juhatustele.

Laanela avaldus IRLi astumiseks esitati 14. mail, kolm nädalat enne IRLi suurkogu, kus erakonnale valitakse ka uued juhtorganid. Agarmaa ise kandideerib aukohtu liikmeks, IRLi Noorte esimees Linda Eichler kandideerib erakonna eestseisusesse.

IRL sattus eile suurde skandaali, kui selgus, et Pärnus on vahetult enne suurkogu võetud erakonda trobikond uusi inimesi, nende seas rida kuritegude eest karistatud inimesi. Poolesaja uue inimese erakonna liikmeks toomise põhjuseks peetakse soovi mõjutada suurkogu valimistulemust.

Agarmaa sõnul ei mäleta ta, kas Laanemaa soovis ise astuda IRLi või tema kutsus teda. Laanela soovis liikmeks astuda, sest toetas erakonna maailmavaadet.

IRLi noortekogu esimees Eichler sattus eile samuti pätiskandaali, kui üks Eichleri abiline kutsus oma süüdimõistetud sõbra erakonda ja kirjutas soovitajaks Eichleri nime. Agarmaa sõnul ei teinud IRLi noored enne suurkogu mingit koordineeritud värbamiskampaaniat oma kandidatuuride toetamiseks. "Ei tasu tonti näha seal, kus tonti pole," ütles Agarmaa.

IRLi ametist lahkuv esimees Urmas Reinsalu kritiseeris eile Postimehele antud kommentaaris nii Pärnus erakonda suure hulga kurjategijaid toonud Sander Kilki kui ka Eichlerit ja ütles, et neile ei saa erakonnas kohta olla. Eichler omakorda kritiseeris seejärel omakorda väga teravalt Reinsalu ja nimetas toimunut tema spinniks.

Agarmaa nõustus täielikult Eichleri hinnanguga. "See on häbematus," ütles Agarmaa. Reinsalu teab tema sõnul, et uute liikmetega ühendust ei võeta, ei kontrollita, kas soovitaja tegelikult ikka soovitas inimest ja soovitaja allkirja pole vaja. Agarmaa ei saanud aru, kuidas saab Eichlerit taolises olukorras kritiseerida.

Reinsalu kriitika taga on tema sõnul soov konkurente maha teha. "Oleme olnud viimasel poolel aastal üks põhilisi sõnavõtjaid, kritiseerijaid ja uuenduslikke jõude. Rääkisime juba sügisel ja detsembris kampaania ajal, et erakond, mis tegeleb vaid poliittehnoloogiaga ja millel puudub maailmavaateline kese, sellel ei saa olla pikas perspektiivis eesti ühiskonnas kohta," ütles Agarmaa.

"Sügisel ei huvitanud see kedagi. Märtsis nägime, et Maire Aunaste ja munade jagamine IRLi valija maailmavaadet ei kanna ja sellise sõnumi jagamine pole usutav meile ega ka kellelegi teisele ja selle eest peaks praegune juhtkond võtma vastutuse," lisas Agarmaa.

"Kõik need inimesed peaksid astuma ministrikohtadelt tagasi. See oli nende endi premeerimine olukorras, kus preemiat ei olnud ära teenitud. Möönan, et pelgalt nägude vahetus ei aita, sest on vaja põhimõttelisi muudatusi, mis peavad toimuma eelkõige erakonna sees," lausus Agarmaa.