TTÜ kuratooriumi neli liiget Rainer Kattel, Heiti Hääl, Margus Lopp ja Mart Saarma vaidlustasid teisipäeval TTÜ rektori valimistulemused. Nimelt hääletasid nad endi sõnul kindlalt Jaak Aaviksoo rektoriks saamise vastu, kuid hääletussedelid seda tulemust ei kajastanud. Nelja vastuhäälega ei oleks Aaviksoo valituks saanud.


Neliku kaebuse peale vaadati hääletussedelid üle ja leiti, et kuratooriumi 11-st liikmest hääletas Aaviksoo poolt kaheksa ja vastu kolm. Kaheksa häält oli ka miinimum, mis Aaviksool valituks osutumiseks tarvis läks. Samuti oli varem kokku lepitud, et nelja vastuhääle puhul oleks kuratoorium täies koosseisus tagasi astunud.


Täna leiab nelik, et tulemusi kontrollinud seltskond ei ole usaldusväärne.
„Kuna hääletustulemusi kontrollis kahest TTÜ töötajast (kellest üks oli rektori valimisel häältelugemiskomisjoni liige) ning ühest kuratooriumi liikmest koosnev komisjon, siis jäävad mainitud kahtlused kahetsusväärselt ümber lükkamata ja see on väga halb TTÜ mainele. Olukorda oleks võinud lahendada TTÜ-välise kiire auditi tellimine, mis oleks lihtsamini suutnud kahtlused kõrvaldada,ˮ seisab Katteli, Hääle, Lopi ja Saarma tänases avalduses.


„Tahes tahtmata on tekkinud olukord, mis riivab institutsiooni jaoks tõsiseid väärtusi, kuna seab kahtluse alla nii valitud rektori kui ka kuratooriumi edasise tegevuse. Lähtudes olukorra tõsidusest ning kaalul olevatest väärtustest soovitame tungivalt kuratooriumil korraldada viimase vooru kordushääletus selleks, et rektori valimistelt võtta vähimgi kahtluse vari ning ülikool saaks väärikalt edasi tegutseda.ˮ Korduvhääletust saab korraldada siis, kui sellega nõustuvad kõik kuratooriumi 11 liiget.