SA Teater Vanemuine juhatuse liige ehk teatrijuht vastutab riigi asutatud sihtasutusena töötava teatri juhtimise eest, pidades silmas teatri kunstilisi ja majanduslikke eesmärke. Olulisimad ülesanded on teatri majandustegevuse planeerimine ja kavandatud loometegevuste elluviimine.

Kandideerimise eelduseks on kultuuri-, teatri- ja majanduselu väga hea tundmine, riiklikult tunnustatud kõrgharidus, vähemalt viieaastane organisatsiooni või selle osakonna juhtimise kogemus, samuti hea algatus- ja otsustusvõime, väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning vähemalt ühe võõrkeele valdamine.

„Konkurss teatrijuhi leidmiseks kuulutatakse välja, kuna praeguse teatrijuhi Toomas Petersoni tähtajaline leping lõpeb 31.12.2015. Vanemuise teater on üks olulisemaid eesti kultuuri kandjaid, tegemist on väga olulise ametikohaga ning avalik konkurss on seega põhjendatud,“ ütles SA Teater Vanemuine nõukogu esimees Paavo Nõgene.

Kandideerijal tuleb esitada 31. augustiks 2015 avaldus, elulookirjeldus, kõrgharidust tõendava dokumendi koopia ja kirjalik visioon Vanemuise teatri arengust aastatel 2016-2020.