Siin Kakumäe elanike pöördumine linnavalitsuse ja avalikkuse poole Liivaranna tee ja Kakumäe lahe vahelise roheala säilimise toetuseks:

EI KAKUMÄE RÖÖVARENDUSELE
Avalik kiri Tallinna linnavõimudele
Tallinnas 30.05.2015

hr Taavi Aas, abilinnapea
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
hr Endrik Mänd, linna peaarhitekt
Tallinna Keskkonnaamet
hr Jüri Kaljuvee, Talinna ombudsman
hr Marek Jürgenson, Haabersti LOV

Meie, Kakumäe elanikud, oleme nördinud Tallinna praeguse linnavõimu ja „arendajate“ tegevuses Kakumäe poolsaarel, mis hävitab aegade jooksul välja kujunenud looduskeskkonda. 

Teatavasti liideti poolsaar administratiivselt Tallinnaga tollase Harku külanõukogu alt 1975. aastal. Nüüd on aga Kakumäe elanikud, kes on siin elanud juba ligi 60 aastat, sattunud vihma käest räästa alla. Seetõttu pöördume seekord avalikult linnavõimude ja üldsuse poole, et leida konkreetseid lahendusi kerkinud probleemidele ja kaitsta avalikke huve.

Arendajate ja linnavõimu tegevus on kahjuks olnud suunatud Kakumäe looduskeskkonna tasakaalu rikkumisele ja isegi hävitamisele. On küll tõsi, et tänu meie ja mõne linnaameti (Transpordi- ja Kommunaalamet) tegevusele on meie elukeskkond mõnevõrra paranenud. On isegi loodud regulaarne bussiühendus Õismäega, tehtud üle hulga aja sõidetavaks Kakumäe tee jne. 

Kuid ikkagi kaotasime me võitluse jõuga läbi surutud Kakumäe utoopilise hiidsadama vastu. Täielikult on rikutud Kakumäe tee ja Kopli lahe vaheline metsaala. Maha on raiutud hektareid vana parkmetsa, lõhutud veel tsaariaegne siiani töötanud kuivendussüsteem, vähendatud mereäärset ehituskeeluvööndi ala (arendaja Riho Kalve).

Kas niimoodi viiaksegi ellu nn rohelise Tallinna põhimõtteid?

Nüüd aga tahetakse minna järjekordse roheala – Liivaranna tee ja Kakumäe lahe vahelise pikaaegse roheala tegelikule likvideerimisele. Kunagine Tallinna linnavõim eesotsas Jüri Ratasega otsustas mitte kaasa minna arendajate Tom Annikve ja Peep Siitami survele ning oma korraldusega nr. 348-k, 28. veebruar 2007, otsustas mitte nõustuda Liivaranna tee 15b ja 17 detailplaneeringu algatamisega.

Tom Annikve ja Peep Siitam kaebasid Linnavalitsuse otsuse kohtusse, kuid kaotasid nii Tallinna Halduskohtus kui ka Ringkonnakohtus. Kaebajad tahtsid samuti kohustada Tallinna Linnavalitsust uuesti läbi vaatama detailplaneeringu algatamiseks esitatud taotlusi. Oma hinnangu toimunule andis 15. oktoobril 2007 ka advokaadibüroo Paul Varul.

Sadama jaoks looduslikult ebasobiv koht

Nüüd aga on arendajad sisse andnud uue taotluse detailplaneeringu Liivaranna sadam algatamiseks. Muidugi ei keela meie õiguskord järjekordsete uute taotluste esitamist. Kuid linnavõimud peaksid antud juhul tegema ka oma kindla ja lõpliku otsuse – mitte algatada antud kinnistute uut detailplaneeringut DP 041360, laekunud 4. mail 2015 TLPA-sse. 

Jääb arusaamatuks, miks tahetakse rajada looduslikult ebasobivasse asukohta järjekordset sadamat, kui üle Kakumäe lahe on olemas palju paremates tingimustes olev Tilgu sadam, mille arendamiseks on olemas ka valla toetus.

Pealegi puuduvad nn Liivaranna sadamal juurdepääsuteed, parkla võimalus. Nende rajamine teeks lausa võimatuks praeguste elanike elutingimused. Purjetajate õpetamiseks sobiks ju ka planeeritav Kakumäe hiidsadam.

Praegu on juba aastaid menetluses Haabersti Linnaosa üldplaneeringu projekt, mis on faktiliselt läbinud kooskõlastusringid. Projektis on nimetatud ala fikseeritud rohevööndina. 

Linnaosa üldplaneering on aga arusaamatutel põhjustel seisma jäänud ja Harju Maavalitsusest isegi tagasi võetud linnavõimude endi poolt. Antud ala on aga fikseeritud üldmaana ehk rohealana juba 26. juunil 1997 linna poolt kehtestatud kunagise aiandusühistu Rand detailplaneeringus.

Arendajad on nüüd oma tegelikud soovid peitnud uue varjava sildi taha – paadisadama rajamine, Rein Ottossoni väidetavad plaanid noorte purjesportlaste õpetamiseks, „mediteerimiseks“ mõeldud kabeli ja kapteni maja ehitamine jne. Siiski ei suuda nad varjata oma kinnissoovi – sotsiaalmaana omandatud kinnistute muutmine elamumaaks ja uute eramute rajamine.

Sotsiaalmaana soetatud maa tuleb ilmselt arendajate arvates igal juhul panna kasumit tootma. Samas – maa omanik võid ju olla, aga ei pea olema! Pealegi vajaks ka täiendavat uurimist n-ö talumaana kuskil fikseeritud maade tagastamise õiguslikud tagamaad. 

Palume nii Haabersti LO Valitsust kui ka halduskogu tõsiselt kaaluda esitatud taotluse otstarbekust ja tegelikke eesmärke.

Palume Tallinna linnavõime:

1. Kiirendada Haabersti Linnaosa üldplaneeringu juba kooskõlastatud projekti kehtestamist.
2. Enam resoluutselt tugevdada kontrolli ehitusloata ehituste rajamise üle. Tõkestada nende tagantjärele lubamist ja lubade vormistamist.
3. Tõkestada edasiste detailplaneeringute puhul ulatuslik looduskeskkonna hävitamine.
4. Mitte algatada DP 041360 menetlemist.

Kakumäe elanikke koondavad MTÜ-d:

„Kakumäe Selts“ nimel Urmas Sõgel
„Soolahe“ nimel Raino Kalekin

Kontaktvööndi elanikud:

Aleksei Mürisep
Lembit Ulfsak
Mare Merimaa
Rain Veetõusme
Tarmo Küttis
Argo Undla
Andrei Pankratov