Eesti pagulastega tegelevad vabaühendused avaldavad nördimust siseministeeriumi otsuse üle mitte kuulutada välja eelnevalt planeeritud konkurssi, et tagada juulikuust varjupaigataotlejatele varajase õigusnõustamise teenus, mida pakkus Eesti Inimõiguste Keskuse juures tegutsev varjupaigataotlejate õiguskliinik.

Eesti vabaühendused on korduvalt soovitanud Eesti riigil pagulasvaldkonnaga tõsisemalt tegeleda, eriti mis puudutab juurdepääsu varjupaigale, ettevalmistamist ümberasustamiseks ja ümberpaigutamiseks. Ka täna, kui vajadus ekspertteadmiste järgi on suur, ei ole siseministeerium kaasanud vabaühendusi otsustusprotsessi ega otsinud sisulist koostööd Euroopa rändekavaga seotud väljakutsete lahendamisel. Puutume igapäevaselt kokku Eesti riigi vähese kompetentsiga varjupaiga valdkonnas, mida aitaks leevendada senisest tihedam koostöö vabaühendustega, mitte selle ühepoolne katkestamine.

Pöördumisele alla kirjutanud Eesti Inimõiguste Keskuse juht Kari Käsper, MTÜ Eesti Pagulasabi juht Eero Janson ja MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse pagulaste tugiisikuteenuse juht Juhan Saharov kutsuvad Eesti riiki jätkama õigusnõustamist Eesti Inimõiguste Keskuse varjupaigataotlejate õiguskliinikus vähemalt aasta lõpuni või kauem kui selleks ajaks ei ole sarnase mahu ja kvaliteediga teenust välja töötatud.

Samuti peavad nad vajalikuks kaasata Eesti pagulasvaldkonnaga tegelevaid vabaühendusi, millel on märkimisväärne kogemus ja teadmised, võrdsete partneritena varjupaigataotlejate ja pagulaste valdkonna poliitikate ja lahenduste väljatöötamisse.

Ka tuleks sisse seada regulaarne teabevahetus ja koostöö siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja pagulasvaldkonnas tegutsevate vabaühenduste vahel, et luua vastastikust usaldust ja soodustada kaastootmisel põhinevate lahenduste väljatöötamist.

Eesti Päevaleht kirjutas täna, et eelmisel nädalal, kui arutelu Eesti suureneva pagulaste arvu üle oli haripunktis, saatis siseministeerium Eesti inimõiguste keskusele (EIK) ootamatu sõnumi. Seni Eestis ainsana varjupaigataotlejatele õigusabi pakkunud keskuse rahastamine lõpetatakse.

EIK-i õiguskliiniku ja siseministeeriumi leping lõpeb juunis. Kuna uut taotlusvooru välja ei kuulutata, jääb ligi 80 kliendiga töö pooleli.