Järgmise seitsme aasta jooksul saavad vähemalt kaks tuhat erivajadustega inimeste kodu igapäevategevusteks paremini varustatud, et suurendada puudega inimeste iseseisva toimetuleku võimet ja vähendada abistajate hoolduskoormust, teatas sotsiaalministeerium.

Kohandamise elluviijaks on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, kes hakkab vastu võtma ja hindama taotlusi, aitab välja töötada sobivad lahendused ja tellib vajalikud ehitustööd. Taotlusi saavad esitada erivajadusega inimesed, kelle puude kehtivusaeg on kauem kui kuus kuud ning kes vajavad abi või on raskusi igapäevategevustel. Vajadusel saavad taotluse esitada nende esindajad.

Avaldusi eluruumide kohandamiseks saab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele hakata esitama järgmise aasta teises kvartalis, sellele eelneb ka vastavasisuline teavitus. Täpsem info on sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Investeeringut toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.