"Nimelt, mulle helistas üks meeldiv naisterahvas sotsiaalministeeriumi personaalosakonnast. Proua teatas mulle, et mina ei kõlba volinikuks üldse mitte, sest nemad leidsid internetist minu video, kus ma olen väljendanud teravat kriitikat Putini kohta ja lisaks sellele kritiseerisin ma korduvalt riikliku narkopoliitikat ning olen toetanud kanepi tarvitamise dekriminaliseerimist Eestis. Need arvamusavaldused olevat teravas vastuolus sotsiaalministeeriumi väärtustega," teatas nördinud volinikukandidaat.

Krištafovitš ei mõistnud, miks nõutakse soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikult kui sõltumatult ametiisikult toetust mingile kindlale poliitilisele liinile.

"Minu üsna šokeerivat muljet telefonivestlusest sotsiaalministeeriumi esindajaga kinnitasid ka tema täpsustavad küsimused, mida ta mulle esitas. Nimelt huvitas teda, miks ma olen aastaid töötanud vabaühendustes ja tegelenud inimõiguste teemadega, selmet olla ametnik kuskil ministeeriumis. Küsis, kas vabaühendustes kaasa löömine on mingi ettevõtluse vorm. Ma olin suht nõutu, sest viimane kord, kui ma olen ametniku käest kuulnud küsimust, kas mittetulundussektorisse minnakse raha pärast, oli enam kui 10 aastat tagasi," lisas Krištafovitš.

Sotsiaalministeeriumi personalijuht Kärt Kase tunnistas, et taolise kõne ta tegi. "Minu soov oli täpsustada Jevgeni Krištafovitši tausta ja selgitada tema rolli ning tegevuse sisu mittetulundusühingutes. Kandidaadi jõulised seisukohavõtud avalikkuses valmistasid mulle muret selles osas, kas need võiksid varjutada tema kui võimaliku voliniku tulevasi seisukohti avalikkuse jaoks. Kohtleme Jevgeni Krištafovitši kandidatuuri võrdväärselt kõigi teistega - objektiivselt, õiguspäraselt ja kooskõlas hea tavaga. Vabandan, kui meie vestluses oli ebaselgusi, mis võisid kandidaati solvata," kommenteeris Kase.