Kohtla-Järve arenguteenistuse abilinnapea Vitali Borodin vastas Delfile, et kogu pargi puidust ehitiste värvilahendus on kollane-sinine ja naturaalne puit ning tegemist on projekteerija lahendusega ning Kohtla-Järve linna lipuvärvidega. "Ukraina lipuvärvidega seostamine on väga meelevaldne," ütles Borodin ja lisas, et tööde peatamine ehitusobjektidel on üsna tavaline nähtus ning täna peatati tööd paviljoni värvimisel puhtalt tehniliste probleemide tõttu. "Käesolevaks hetkeks tööd juba jätkuvad.
Kinnitan, et mingeid poliitilisi motiive tööde ajutisel peatamisel ei olnud."

Kohtla-Järve linna rahvapargis teostatakse ehitustöid juba alates 2014 algusest Lootusprojekt OÜ poolt koostatud põhiprojekti alusel. Tööde kogumaksumus on 682 537,44 eurot ilma käibemaksuta ning tööde teostajaks Sinear OÜ. Tööde lõpptähtaeg on 31.05.2015.

Suuremateks töödeks on pargijärve ümber kergliiklustee (asfaltkattega) ning puitteede rajamine; pargi veepealse puittee rajamine; pargijärves asuvale saarele viiva silla rekonstrueerimine (sh LED valgustus), saarele pinkide ja piirde paigaldamine, saare valgustamine; lastele ning seenioritele mõeldud atraktsioonide paigaldamine; koerte jalutusväljakute rajamine koos atraktsioonidega (eraldi väikestele ja suurtele koertele); pargi puude hooldusraie arboristi poolt; rahvapargis asuvate paviljonide korrastamine; pargiteede ja platside valgustamine; videovalve paigaldamine pargi territooriumile (kaheksa panoraamkaamerat); elektritoite toomine pargi territooriumile.