Vabariigi Presidendi Kantselei avalike suhete osakonna juhataja Piret Pert ütles, et 2015. aasta maikuu seisuga on Presidendi Kantseleile Tallinna linnaplaneerimise ameti poolt väljastatud projekteerimistingimused. "Kuna aga neile tingimustele vastava piirde lahendus erineb esialgsest planeeritud lahendusest, tuleb teha uus eelarvestamine. Kui numbrite osas on selgus, saab kantselei juba edasisi samme kommenteerida."

Julgeoleku tagamise eesmärgil kerkima pidanud Presidendi Kantselei hoone esise piirdeaia püstitamise projekt on ikka veel algusjärgus. Ka kantselei ei tea, millal aeda ehitama hakatakse.

Pärast seda, kui Karen Drambjan 2012. aasta suvel Kaitseministeeriumisse tungis ja seal tule avas, valmis politsei- ja piirivalveametil juhtumi analüüs. Selles jõuti muuhulgas järeldusele, et presidendiloss on liialt avatud jõududele, kellel võivad olla pahatahtlikud kavatsused. Antud info valguses küsis presidendi kantselei 2014. aasta riigieelarvest 403 000 eurot, et ehitada turvatara presidendihoone esisele lipuväljakule. See raha ka eraldati.

Möödunud aasta novembris kirjutas Eesti Ekspress, et 2014 aasta lõppedes pole piirdeaia rajamises osas esimestest sammudest kaugemale jõutud. Toona vastas Piret Pert Eesti Ekspressile, et kantselei on tellinud muinsuskaitse eritingimuste koostamise, pärast mida tuleb taotleda Tallinna Kultuuriväärtuste Ametilt ka projekteerimise üldtingimused.

Asjaajamise muudab keerukaks see, et ehitustööd on seotud mitmete osapooltega - VPK, PPA, KAPO, Kadrioru Park, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, MKA, eritingimuste koostaja, eskiisi koostaja.

Piirdeaia valmimiseks mõeldud 403 000 eurot kanti üle 2015. aasta riigieelarvesse.