Küsimusele, kas valimisiga tuleks langetada 18 pealt 16 peale, vastas jaatavalt ainult 16 protsenti lugejatest. 84 protsenti vastanuist aga leidis, et valimisiga ei tohiks langeda alla 18 eluaasta.