Lõunakohtumisel tõdeti, et lähiaastate suurim väljakutse Eesti jätkusuutliku arengu jaoks on ühtlase hariduse kvaliteedi tagamine kõikidele noortele, teatas Kaubanduskoda.

Tänastest otsustest või otsustamatusest sõltub meie riigi areng järgnevatel aastakümnetel. Arengutase linnade ja regioonide vahel on väga erinev ning hariduse kvaliteet on maapiirkondades sageli madalam ja Eestis tervikuna ebaühtlane. Eestis peaks iga noor saama kvaliteetset haridust, olenemata sellest, kus piirkonnas ta Eestis elab. Kvaliteedi ühtlustamiseks tuleks kindlasti analüüsida üldhariduse parema ja ühtsema juhtimise ja finantseerimise võimalusi. Eriti rõhutasid ettevõtjad ja president Ilves reaalainete tähtsust ning selle valdkonna propageerimise vajadust.

Vahetati mõtteid ka päevakajaliste maksu- ja majanduspoliitiliste teemade üle. Tõdeti, et igasuguste ettevõtlust puudutavate muudatuste kavandamisel tuleb neid põhjalikult analüüsida. Kui mingeid muudatusi tehakse, tuleb osata ka järelmõjusid hinnata ning vastavalt sellele tehtud otsuseid vajadusel korrigeerida. Oluline on ka vaadelda naaberriikide majanduskeskkonnas toimuvaid protsesse ja arenguid ning Eesti kontekstis neid oskuslikult arvestada.

Riigipea tänas kõiki ettevõtjaid, kes toetavad kaitseväe õppekogunemist Siil, võimaldades oma töötajatel seal osaleda. Paljud tööandjad on tasunud ka õppuste ajal tekkiva palgavahe, et töötaja sissetulekus ei kaotaks. Sel aastal osaleb kogunemisel umbes 7000 reservväelast ning kutsututest on reaalselt formeeritud üle 90 protsendi, mis on viimaste aastate suurim osalusprotsent. Ligemale pooled 13 000 osalejast on reservväelased.

Lõunasöögile eelnes Kaubanduskoja värskelt ametissenimetatud juhatuse esimene koosolek. 

Juhatusse kuuluvad Robert Kitt, Swedbank AS; Ruth Oltjer, Chemi-Pharm AS; Gunnar Kraft, Sangar AS; Oliver Väärtnõu, Cybernetica AS; Meelis Milder, Baltika AS; Väino Kaldoja, Silberauto AS; Sven Mats, Matek AS; Toomas Lepp, Tarmetec OÜ; Veljo Ipits, Salvest AS; Andres Järving, NG Investeeringud; Feliks Mägus, Nordic Hotels OÜ; Neinar Seli, Estiko AS; Jaan Toots, U.S. Real Estate OÜ; Enn Veskimägi, Standard AS. Juhatuse esimees on Toomas Luman, Nordic Contractors AS.