Kuna Eestis on vähemusrahvus(t)e esindajaid rahvastikus umbes viiendik, mõjutab nende arvamus tugevamalt ka riigi keskmist, vahendab ERRi portaal Novaator.

Kõige enam kahtlevad Eestis vähemusrühmade õiguste kaitstuses kesk- ja kutseharidusega inimesed. Samas usuvad kõige tugevamalt, et Eestis on vähemusrühmade õigused kaitstud kuni 25-aastased ja üle 75-aastasted.

Eesti elanikest veelgi viletsamal arvamusel vähemusgruppide olukorrast oma kodumaal on albaanlased, hispaanlased, itaallased, ukrainlased, venelased ja portugallased.