Politsei kinnitusel esinevad teos karistusseadustiku § 206 ja § 217 tunnused, mis käsitlevad arvutiandmetesse sekkumist ning arvutisüsteemile ebaseaduslikult juurdepääsu hankimist.

Erakonnale on tekitatud kahju, kuna rünnaku tagajärgede likvideerimisel oli vaja tegeleda kodulehe andmete ja süsteemide taastamisega.

"Loodame, et politsei uurib asja tõhusalt ja kiirelt ning süüdlased saadetakse kohtu ette," sõnas erakond oma teates.

Erakonna koduelehele riputatud liba-pressiteate järgi peaks erakonna uueks nimeks saama Libertaarfeodalistlik Erakond, mis pooldab väikeste vabalinnade teket.

"Väljendamaks selgemalt oma maailmavaatelist tuuma, otsustas Vabaerakonna juhatus võtta erakonna nimeks Eesti Libertaarfeodalistik Erakond. Kuigi Sergei Metlevi ja Mart Nuti katsed brändida erakonna maailmavaadet vabakonservativismina on tervitatavad, ei ole juhatuse hinnangul need piisavad ega kõneta Vabaerakonna valijat. Seetõttu otsustas juhatus raiuda Gordioni sõlme puhtalt läbi ning ilma keerutamata end seostada libertaarse maailmavaate tänapäevaselt kogukonnafeodalistliku haruga," seisis kodulehel olnud tekstis.

Lisatud oli ka, et valijaga selgelt ja otse rääkimine on see, mida demokraatiauuendus peaks kaasa tooma, kui rääkida konservatiivsest maailmavaatest, aga nad ei taha kindlasti pöörduda tagasi minevikku, vaid uutmoodi tulevikku, kus jäme ots elukorralduse määramisel pole mitte riigi käes, vaid kogukondadel.

"Riiki näeme me pigem väikeste vabalinnade konföderatsioonina ning ainult niimoodi alt-üles valitsemise meetodil saame taastada rahva usalduse demokraatia vastu," nentis erakonna esimees Andres Herkel liba-pressiteates.