„Olukord on märkimisväärselt paranenud. Tulekahju front on sisse piiratud ja peatatud. Olukorda kontrollitakse sada protsenti. Lahtise kõrgemal asuva tule koldeid pole praktiliselt alles jäänud. Mõnes kohas on tuli levinud noorte puude väikestele osadele, aga see pole märkimisväärne ja on seotud tuuleiilidega. Lisaks sellele jätkub märkimisväärsel territooriumil rohu ja põlevate puude kustutamine. Hommikust peale töötab meie tuletõrjelennuvägi ja kustutab efektiivselt tuld. Kiirgusfoon on normis ja migit ohtu pole,“ kirjutas Škirjak UNIAN-i vahendusel.