Tallinnasse Gustav Adolfi gümnaasiumisse kogunenud abituriendid olid maksimaalselt kuus tundi kestvale eksamile kaasa võtnud joogipudeli ja näksimist.

Eesti keele riigieksam algas kell 10 ja kestab kella 16ni.

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi soovis abiturientidele täna kell 10 Vikerraadio ja Raadio 4 vahendusel selgeid mõtteid ja väljendusrikkust.

Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse funktsionaalset lugemis- ja kirjutamisoskust. Lugemisosas valib õpilane ühe alustekstide komplekti ja lahendab selle põhjal 2–4 analüüsi- ja arutlemisoskust nõudvat ülesannet. Eksamiülesannete alustekstid esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjandi osas tuleb õpilasel kirjutada umbes 400-sõnaline arutlev tekst.

Eesti keele teise keelena eksam toimub 27.–29. aprillini. Eksam koosneb kahest - kirjalikust ja suulisest osast. Eksami kirjalik osa toimub esimesel ja suuline osa kõigil kolmel eksamipäeval. Eksamil mõõdetakse õpilase keeleoskustaset ja selle edukal sooritamisel (vähemalt 60 protsenti maksimaalsest tulemusest) väljastatakse eksaminandile eesti keele B2-taseme tunnistus.

Sihtasutus Innove läbiviidavatele riigieksamitele registreerus tänavu 10 471 eksaminandi. Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse 19. juunil.