Solmani sõnul on loomakaitsjad veendumusel, et praegune hoiupaiga käitaja jätkata ei tohi ning sarnast arvamust on tema sõnul avaldanud ka abilinnapea Arvo Sarapuu, teatas Tallinna linnavolikogu IRLi fraktsioon.

"Viimasel korral, kui linn üritas hoiupaigale pidajat leida, olid hankest huvitatud mitmed organisatsioonid. Hanketingimused olid aga paika pandud nii, et osaleda sai ainult praegu hoiupaika pidav probleemne MTÜ Loomade Hoiupaik," väitis Solman.

Eelmise hankega nõuti hankes osaleda soovijatelt mittetulundusühingutelt lisaks vajalike ruumide olemasolule näiteks ka 2013. aasta majandusaasta kasumit. 

"On ebaloogiline nõuda kasumit MTÜ-lt, kelle eesmärk on hüljatud loomade ravi, hoid ning uute kodude leidmise teenus, sest hüljatud loomade pealt kasumi teenimise eesmärk tekitab esimesena suurima ebakõla loomade eetilises kohtlemises," leiab Solman.