Siseministeerium ja RKAS pakkusid agentuurile võimalikud asukohad välja ning agentuur hindas nende seast sobivaimaks just Lennusadama angaaride juures asuvad krundid, teatas siseministeerium.

Valitsus sõlmis eelmisel aastal Euroopa Liidu IT agentuuriga kokkuleppe, millega Eesti lubas tagada tulevasele agentuurile Tallinnas vajaliku hoone. Siseminister Hanno Pevkuri sõnul sõlmis ministeerium koostöökokkuleppe ASiga Riigi Kinnisvara, kes aitas hoonele sobiva asukoha välja valida. 

"RKAS kaardistas võimalikud riigimaad, mis vastasid agentuuri asukoha kriteeriumitele. Agentuurile sobivaim asukoht oli justiitsministeeriumi valitsemisel olevad kinnistud Vesilennuki tn 5, 7 ja 9, mille baasil on võimalik tagada sobivas mahus kinnisvara, arvestades ka agentuuri arenguvajadusi," lausus Pevkur.

Bürooruumid sajale inimesele

Möödunud aasta detsembris allkirjastas siseminister Hanno Pevkur Eesti ja Euroopa IT-agentuuri vahelise kokkuleppe, mille kohaselt ehitatakse IT-agentuuri peakorter Tallinna ja sätestatakse agentuuri töötajate õigused. 

Kokkuleppega lubas Eesti ehitada agentuurile bürooruumid kuni sajale inimesele ning anda need tasuta ameti kasutusse. Agentuuri valduste rajamiseks on Eesti eelarvestrateegias aastateks 2014–2017 ette nähtud 8,4 miljonit eurot.

Agentuuri ülesandeks on EL sisejulgeolekuvaldkonna suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimine ja arendamine ning sidetaristu haldamine. IT-agentuuri hallata saavad olema Schengeni infosüsteem (SIS), viisainfosüsteem (VIS) ja asüülitaotlejate infosüsteem Eurodac. Samuti hakkab agentuur haldama tulevasi justiits- ja siseküsimuste andmebaase.

"IT-agentuuri töö aitab ka meil oluliselt tugevamaks muuta välispiiride kaitse võimekust ja tõkestada organiseeritud kuritegevust. Järgnevatel aastatel on ministeeriumi üheks olulisemaks eesmärgiks Eesti idapiiri tugevdamine ning võtta kasutusele uued tehnoloogilised lahendused, mis lihtsustaksid politsei- ja piirivalveasutuste tööd," lisas Pevkur.

Siseministeerium alustab peagi koostöös RKAS-iga arhitektuurikonkurssi ja hoone projekteerimist. Kokkuleppe alusel on agentuurile rajatud hoone üleandmise tähtajaks 31. detsember 2017.