“Inimsusevastaseid kuritegusid ei saa mõõta ainult numbrites,” ütles Tunne Kelam plenaaristungil peetud kõnes. “See oli Stalin, kes teatas, et ühe inimese surm on tragöödia, kuid miljoni surm on statistika.“

“Just sellepärast ärgem unustagem, et masendavate numbrite taga on inimesed, igaüks neist oma ainulaadse tragöödia ja kannatusega." Tunne Kelam pöördus Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni poole üleskutsega tunnistada selgelt ilma diplomaatiliste nüanssideta, et mõrv on mõrv, ja genotsiid on genotsiid.

Tunne Kelami sõnul on Euroopa ühendamise põhiidee algusest saadik olnud selliste massimõrvade ennetamine. Selleks, et nende kordumist vältida, on vajalik senised tragöödiad integreerida meie ühisesse ajaloolisse teadvusse.

Ainus viis jõuda ehtsa lepituseni on kõigepealt seista silmitsi tõega ja langetada toimu kohta moraalne hinnang.

Tunne Kelami hinnangul oli Euroopa Parlament täna erakordselt ühtne Armeenia rahva tragöödia hindamisel.

Tunne Kelam on täna vastuvõetud resolutsiooni kaasautor.