Küsitlusele vastas üle 600 inimese ning neist enam kui pool ehk 51,4 protsenti tunneb üleväsimust tihti. 38,3 protsenti vastanuist aga väidab, et tunneb üleväsimust suisa kogu aeg.

Harva tunneb üleväsimust ligikaudu iga kümnes vastanu ehk 9 protsenti ja mitte kunagi iga sajas ehk ainult 1,3 protsenti.

Raske öelda, kas Delfi lugeja rabab tõesti nii palju rohkem tööd teha kui keskmine eestlane, või on kevadväsimus rahva külma aja lõpusirgel eriti morniks muutnud.