Masso taotles Simmi vabastamist tingimisi enne tähtaega elektroonilise valve kohaldamisega kõigepealt maakohtult. Maakohus ei rahuldanud seda ja kaitsja soovis asja arutamist ringkonnakohtus. Nüüd ei võtnud riikohus alama astme kohtute tehtud otsust menetlusse ja seega jääb Simm vanglasse.

Simmi ennetähtaegset vabastamist arutati esmalt 21. jaanuaril Jõgeva kohtumajas riigisaladuse kaitseks kinnisel kohtuistungil. Kaitsja taotles ringkonnakohtult maakohtu määruse tühistamist ja uue määruse tegemist.

2009. aastal tunnistas Harju maakohus Venemaa välisluurele tuhandeid Eesti valitsusasutuste saladokumente jaganud Herman Simmi süüdi riigireetmises ja ta mõisteti 12 aastaks ja kuueks kuuks vangi.

Simm on talle mõistetud karistusest ära kandnud üle poole ning seadusest tulenevalt tekkis tal võimalus ennetähtaegselt vabaneda üksnes elektroonilise järelevalve all.