Prokuratuuri teatel süüdistatakse 26-aastast Sergeid selles, et ta soetas kinniste internetifoorumite vahendusel varastatud krediitkaardiandmeid ning tellis nendega alates 2013. aasta lõpust kuni 2014. aasta sügiseni eri riikide veebipoodidest kaupu ja teenuseid vähemalt 30 000 euro väärtuses.

Muu hulgas osteti õhksoojuspumpasid, kõikvõimalikku tarbeelektroonikat, jalgrattaid, mööblit, autorehve ja muud.

Kaubad võeti välja peamiselt teistest Euroopa riikidest ning Sergei ja tema kaasosaliste värvatud kullerid toimetasid need Eestisse, kus korraldati asjade müük. Samuti tasuti võõraste krediitkaartidega kullerite reisi- ja majutuskulud ning osteti kaupu ja teenuseid ka oma tarbeks.

"Kümne kuu pikkuse perioodi kohta on kogutud süüdistuse esitamiseks piisavad tõendid, aga on viiteid ka sellele, et samamoodi kasutati võõraste inimeste krediitkaardiandmeid kaupade ja teenuste soetamiseks juba aastaid," ütles Põhja ringkonnaprokurör Mairi Heinsalu.

Kokku leiti Sergei käsutusest 417 temale mittekuuluva krediitkaardi andmeid, mida on vähemalt osaliselt kasutatud kuritegude toimepanemisel.

Samuti süüdistatakse Sergeid selles, et ta korraldas Jaapanist arvutikelmuse teel hangitud raha liikumist läbi mitme Euroopa riigi, et varjata raha ebaseaduslikku päritolu.

Nimelt sai ta internetis tuttavaks inimestega, kes tungisid nuhkvara kasutades Jaapanis pangaklientide kontodele ja kandsid sealt raha Jaapanis asuvate sularahakullerite kontodele.

Jaapanist kanti raha omakorda Western Unioni kaudu Saksamaale, Soome, Belgiasse, Rootsi, Lätisse ja Eestisse, kus Sergei ja tema kaasosaliste poolt värvatud kullerid selle sularahana välja võtsid.

Alates 2013. aasta lõpust kuni eelmise aasta sügiseni liikus sellise skeemiga Jaapanist Euroopasse ligi 80 000 eurot.

"Samal ajal tehti grupi liikmete ja nendega seotud inimeste pangakontodele suuremaid sularaha sissemakseid ja vahetati sularaha veebirahaks. Kuna enamikul süüdistatavatest pole märkimisväärset legaalset sissetulekut, võib eeldada, et tegemist on Jaapanist pärit kuritegelikul teel saadud rahaga," selgitas prokurör.

Mehed on juba pool aastat vahi all

Põhja prefektuuri küberkuritegude ja digitõendite teenistuse politseinikud pidasid Sergei ning 28-aastased Maksimi ja Jani kahtlustatavatena kinni eelmise aasta 15. oktoobril ja kohus võttis nad prokuratuuri taotlusel eeluurimise ajaks vahi alla.

Sergei elukoha läbiotsimisel leidis politsei üle 20 000 euro sularaha. Sergei ja teiste kahtlustatavate valdusest võeti ära ka suurel hulgal foto- ja videotehnikat, jalgrattaid, mobiiltelefone, kõikvõimalikku muud tarbeelektroonikat ja teisi esemeid. Prokurör taotleb kohtult raha ja asjade kriminaaltuluna konfiskeerimist.

"Kuritegeliku jõugu paljastamist raskendas asjaolu, et kogu tegevus oli hästi läbimõeldud, ettevalmistatud ning varjatud. Ühenduse tegevuse päevavalgele toomiseks tegid uurijad väga head tööd, millele aitasid kaasa tihe rahvusvaheline koostöö," ütles Põhja prefektuuri küberkuritegude ja digitõendite teenistuse vanem Hannes Kelt.

Põhja ringkonnaprokuratuur esitas pärast eeluurimise lõpuleviimist Sergeile süüdistuse kuritegeliku ühenduse juhtimises ja selle liikmete värbamises, rahapesus, arvutikuriteo ettevalmistamises ja arvutikelmuses.

Maksim, Jan, Vitali (33), Dmitri (26) Aleksander M. (55) ja Aleksander A. (24) said süüdistuse kuritegelikku ühendusse kuulumises. Vitalit süüdistatakse ka rahapesus, Maksimi arvutikuriteo ettevalmistamises ja Jani narkokuriteos.