Võrdõigusvoliniku kantselei meedianõunik Nele Meikari sõnul tähendab soolise mõju hindamine seaduseelnõude puhul seda, et hinnatakse, kuidas mõjutab seadus naiste ja meeste olukorda seaduse reguleeritavas valdkonnas. Ükski seadus ei tohi muuta emma-kumma olukorda halvemaks, samuti peaks seadus tooma kasu mõlemale soole.

"Mõjude hindamise, sealhulgas soolise mõju hindamise metoodika ja juhendid on meil täiesti olemas, siiani pole aga soolise mõju hindamist seaduseelnõude puhul kuigivõrd tehtud. Seetõttu on tervitatav, et valitsuskoalitsioon selle eraldi eesmärgina välja toob, loodetavasti saavad seeläbi tulevased seadused kvaliteetsemad," toetas Meikar koalitsiooni mõtet.