"Riigipea väljendas intervjuu käigus muret äärmuslike poliitiliste jõudude kohta Euroopa Liidus, kellele on olulised isiklikud majanduslikud huvid, mitte meie ühised väärtused. Ajakirjanik tunnistas, et tema eesmärgiks oli kajastada laiemat debatti Euroopa Liidus, mitte otseselt presidendi sõnu," selgitas presidendi kantselei.

Vastav info on Vabariigi Presidendi kantselei poolt saadetud nende riikide suursaadikutele, keda intervjuus on nimetatud.

Peamiseks tüli tekitajaks oli Timesi artiklis olnud lause. "Laia teemaderingi puudutanud intervjuus kritiseeris Ilves teravalt president Putini "kasulikke idioote" Euroopa Liidus, nagu Kreeka, Itaalia, Ungari ja Küpros, kes suruvad peale sanktsioonide leevendamist ja lõhuvad tema väitel liidu ühtsust."

Fraas "kasulik idioot" oli artikli tekstis antud otsetsitaadina. Presidendi avalike suhete nõunik Toomas Sildami sõnul pole Ilves kasutanud seda fraasi ühegi nimetatud riigi suhtes.

Delfile teadaolevalt on peale Kreeka ka teised äramainitud riigid Eesti välisministeeriumilt selle kohta aru pärinud.

Välisministeerium kommenteeris, et presidendi kantselei on sel teemal meie partneritega suhelnud ja selgitanud ka avalikult, et president Toomas Hendrik Ilves pole intervjuus The Times’ile kasutanud ühegi riigi suhtes solvavat väljendit, mis talle on omistatud. Sedasama on ka välisministeerium oma partneritele öelnud.