Kui Sutrop valiti 2000. aastal Eesti Keele Instituudi direktoriks, tuli ta koos perega tagasi Saksamaalt, kus oli kümmekond aastat õppinud ja töötanud.

"Tänavu lõpeb minu kolmas valimisperiood. Neljandat korda ma enam instituudi direktoriks ei kandideeri. See ei oleks ka sünnis, sest nii pole kombeks. Aeg on leida instituudile uus juht, kes vaataks instituudi tegemisi värske pilguga," ütles Sutrop.

EKI pikaajalise juhi sõnul on instituudi eelarve küll pidevalt vähenenud, kuid sellest hoolimata annab ta instituudi uuele direktorile üle väga heas seisukorras.

Sel aastal vähenes instituudi eelarve Sutropi sõnul struktuurselt 160 000 euro võrra, aga kuna terminoloogid said raha juurde, siis on kogu vähenemine umbes 100 000 eurot.

"Tehtud on valusad otsused, st koondamised ning vajalikud eelarve muudatused. Seetõttu on instituudi rahaasjad korras. Äsja õnnestus isegi leksikoloogide palku tõsta," rääkis Sutrop ja kinnitas, et uuel direktoril ei ole vaja raskeid otsuseid teha.

Instituudi tulevikku silmas pidades oleks Sutropi sõnul kindlasti vaja suurendada eesti keele arengukava täitmiseks mõeldud vahendeid, kuid ta nendib, et rahastus sõltub majandusest, st riigi tulubaasist.

15 aastat EKI direktor olnud Urmas Sutrop liitus möödunud aastal Reformierakonnaga ja kandideeris viimastel riigikogu valimistel riigikokku. Sutrop kogus 1109 häält, kuid valituks ei osutunud.

Kandideerida saab 28. aprillini

Eesti Keele Instituudi direktori kohale saavad kandideerida kõik, kellel on doktorikraad, seda soovitavalt EKI tegevusvaldkonnas, samuti kõrgtasemel eesti keele oskus, hea inglise keele oskus, juhtimiskogemus ning teadmised teadus- ja arendustegevuse korraldusest Eestis ja rahvusvaheliselt.

Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib direktoriga viieks aastaks, alates 1. septembrist kuni 30. augustini 2020, töölepingu haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada avaldus, elulookirjeldus, haridust tõestav dokument, tähtsamate teadustööde nimekiri ja tegevusprogramm 28. aprilliks.