Lastega perede toimetuleku parandamiseks soovib loodav võimuliit tõsta esimese ja teise lapse toetuse 60 euroni kuus. Igale kolme ja enamat laste kasvatavale perele makstakse 200-eurost lasterikka pere toetust.

Peretoetuse väljamaksmine on kavas siduda perioodilise perearsti külastamisega.

Riikliku sihtotstarbelise huvitegevuse toetussüsteemi abil saab iga noor osaleda spordi- ja huvitegevuses.

Sotsiaalkindlustusameti alla on kavas luua elatisabi fond, kust saavad 100 euro suurust tuge need lapsed, kellele lahus elav vanem ei maksa elatist. Elatisraha maksmisest kõrvalehoidjad aga jäävad ilma riigitoetustest ning tegevuslubadest, samuti arvestatakse elatisraha maha tulumaksutagastuselt.

Madalapalgaliste toimetuleku paraneb

Puuduses olevate perede toetamiseks kavandab loodav koalitsioon toimetulekutoetuse määra tõstmist 130 euroni.

Samuti tõstab võimuliit tulumaksuvaba miinimumi 225 euroni kuus.

Sotsiaalmaksu on kavas vähendada ühe protsendi võrra, kompenseerides ravi- ja pensionikindlustuse osa riigieelarve muudest tuludest.