"Austatav riigikogu esimees! Austatavad riigikogu liikmed! Ametivanne. Tõotan jääda ustavaks Eesti rahvale, Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale ning oma südametunnistuse järgi, kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadusega, täita erapooletult kõiki neid kohustusi, milleks amet mind kohustab," ütles Madise.

Riigikogu kinnitas Ülle Madise õiguskantsleriks 20. jaanuaril 72 poolthäälega. Madise seitsme aasta pikkune ametiaeg algas pärast Indrek Tederi ametiaja lõppu 9. märtsil.

President Toomas Hendrik Ilves esitas riigikogule ettepaneku nimetada õiguskantsleriks Ülle Madise mullu detsembris.

Senise õiguskantsleri Indrek Tederi nimetas riigikogu ametisse 12. veebruaril 2008 ja ametivande andis ta parlamendi ees 10. märtsil 2008.