Küsitluses osales 863 Delfi lugejat. Kõige populaarsemaks osutusid piloodi ja meremehe ametid, millest võib järeldada, et lugejate jaoks pole maapealsed tööd nii ihaldusväärsed kui need, mis vees ja õhus.

Vaata tulemusi!