1. jalaväebrigaadi tankitõrjekompanii ülema leitnant Vladimir Kolotõgini sõnul oli õppuse peamine eesmärk rühma rännaku, kaitse- ja ründelahingu põhialuste õpetamine ning kompanii ajateenijatest nooremallohvitseride juhtimisoskuse arendamine.

"Jao- ja rühmaülemad said oma sõdurite juhtimisega hakkama ning on näha, et rühmad suudavad juba ühtse meeskonnana tegutseda," ütles leitnant Kolotõgin.

Kokku osales Jõhvi ja Sompa vahelisel alal peetud väliharjutusel ligi 140 juuli- ja oktoobrikutsega
teenistusse kutsutud ajateenijat ning neid juhendanud kaitseväelast. Erinevatel päevadel kaitse- ja
ründelahingut harjutades tegid sõdurid üksteisele ka vastutegevust. Õppusel kasutati paukpadruneid ja signaalrakette ning ajateenijatel oli kaasas kogu neile määratud relvastus, sealhulgas tankitõrjesüsteemid Milan ja Mapats.

1. jalaväebrigaadi tankitõrjekompanii ülesanne on teiste brigaadi allüksuste toetamine või iseseisev lahingutegevus võitluses vastase soomustehnikaga. Kompanii paikneb alaliselt 1. jalaväebrigaadi Jõhvi linnakus.