Töötasin 14 kuud firma transpordiosakonnas, kuid kogustaaž selles ettevõttes on üle kahe ja poole aasta. Osakonna juht viis mind kuu aega tagasi teise osakonda üle, kuigi teadis suurepäraselt, et ma ei taha minna, sest transpordiosakonnas oli mul võimalik rohkem teenida.

Mitte ühtki formaalset ega faktilist pretensiooni minu suhtes ei olnud. Tööd tegin korrektselt, kohal olin punktuaalselt ja kui oli vaja lisavahetusse tulla, olin alati abivalmis. Mingit tööluusi ei olnud, isegi haiguslehte ei võtnud kordagi ning puhkust vaid nädala.

Minu üleviimist põhjendas härra sellega, et osakonnas on tööd vähemaks jäänud. Ometi võeti kaks nädalat enne minu teise osakonda saatmist transpordiosakonda tööle uus inimene – eestlasest noormees. Ja kaks nädalat pärast minu üleviimist võeti tööle veel üks uus inimene! Ka tema on eestlane ja teeb samasugust tööd nagu mina.

Tuleb välja, et minu – vene rahvusest kogenud töötaja jaoks enam tööd ei ole, aga kahe eesti noormehe jaoks on küll ja veel.

Transpordiosakonna juhataja põhjendused mind ei rahuldanud, seega püüdsin saada teada tegelikku põhjust: vahetusevanematelt, koordinaatoritelt ja teistelt kolleegidelt. Käisin rääkimas ka personalijuhiga, kes ütles, et temal pole minu suhtes mingeid pretensioone ning tegu on minu ja minu osakonna juhi vahelise konfliktiga. Ühesõnaga: sain teada, et minu ja mu ülemuse vahel on mingi konflikt!

Püüdsin suhelda sel teemal ka laojuhatajaga. Jutule sain kuu aega hiljem. Jutu käigus selgus, et tema ei tea asjast midagi. Lubas transpordiosakonna juhi käest uurida, milles asi.

Püüdsin pääseda ka AS Smarten Logistics juhatuse liikme Mait Milleri vastuvõtule, et talle olukorrast rääkida, kuid siiani pole see õnnestunud. Möödunud on juba poolteist kuud.

Tõelisi põhjuseid minu üleviimiseks võib olla mitmeid:

Esiteks seisin oma õiguste eest. Asi on selles, et palga väljamaksmisel oli regulaarselt mingi summa puudu. Kaduma läks summa mitte raamatupidamises vaid varem – töötundide ja ületundide kinnitamise ajal. Selle eest vastutas osakonna juht. Rääkisin temaga mitmeid kordi ja tegin ise arvutusi, mille põhjal selgus, et minu töötunde on korduvalt valesti arvestatud.

Pöördusin selle küsimusega ka kõrgemale ning firma võttis minu arvutused arvesse – minu töötunnid vaadati üle ja saamata jäänud summad maksti välja.

Kui paljud laotöötajad sellist asja ise üle kontrollivad? Üldjuhul väga vähesed, seega ei välista ma võimalust, et valesti arvestatud tundidega hoitakse palkade pealt raha kokku ja mitte vähe. Mina takistasin seda kokkuhoidu ja rääkisin leitud vigadest ka teistele, kes siis üritasid samuti enda palkade õigsust kontrollida. Oletan, et osakonna juhile ei meeldinud, et topin oma nina tema osakonna eelarvesse.

Teine põhjus võib olla minu püüd teenida rohkem raha. Olen alati teinud ületunde ja lisavahetusi, tihti tegin lisatööd teistes osakondades, töötasin palju. Võib-olla juht lihtsalt vaatas mu palka ja leidis, et lihtsa transporditöölise kohta teenin ma liiga palju ning minu palga suurust on parim piirata teises osakonnas.

Võimalik on ka kolmas põhjus, et härrale ei meeldi venelased.

Lugu kommenteerib AS Smarten Logistics juhatuse liige Mait Miller:

"Kindlasti kontrollime pöördumises kirjeldatud asjaolusid ning teeme asjadest omad järeldused. Me ei pea sündsaks meedia vahendusel kommenteerida üksikute töötajate jõudlust, kogemusi, töösse suhtumist ja lojaalsust. Inimlike eksimuste vastu pole kaitstud ükski valdkond ega ettevõte, kuid kindlasti ei saa ühe inimese pöördumist laiendada kogu ettevõtet läbivaks probleemiks.

Meie ettevõttes mõjutab töötajate koosseisu ja värbamist hooajalisus. Seoses mahtude kasvu ja puhkuste perioodidega on koosseisud sõltuvalt töö mahust pidevas muutumises. Kaadrivoolavus meie ettevõttes on sarnane teiste samas valdkonnas tegutsevate ettevõtete kaadrivoolavusega. Näiteks võin öelda, et meil töötab ligi sada inimest, kelle staaž on üle seitsme aasta.

Oleme seisukohal, et töötaja ja ettevõtte vahelised töölepingust tulenevad erimeelsused tuleb lahendada kokkuleppel poolte vahel. Juhul kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, siis on võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtu poole. Aktsiaseltsil Smarten Logistcs ei ole ligi kümne aasta vältel tulnud kordagi töölepingust tulenevaid vaidlusi eelnimetatud organeis arutada."