Kaitseväe õhuväe staabi teavitusspetsialist Alar Laats ütles Delfile, et aeg-ajalt lendavad Vene militaarlennukid sisselülitamata transpondritega ja/või ilma lennuplaani teatamata ja/või ilma raadio teel piirkondliku tsiviliilennujuhiga kontakti astumata. Need lennud on aga üldjuhul rahvusvahelises lennuruumis.

"Ranges mõttes ei ole see seaduste rikkumine. Pole olemas rahvusvahelist seadust, mis rangelt nõuaks, et militaarõhusõidukid neid reegleid järgiksid. Pigem võib nende reeglite järgimist militaarlennukite poolt viisakuseks ja heaks tahteks nimetada," rääkis Laats.

Kui niisugusel n-ö ebaviisakal viisil neutraalvete kohal lennatakse, siis NATO õhuturbe hävitajad teevad tuvastuslennu uurimaks, mille ja kellega on tegu, mis plaanid tal näivad olevat, kas ehk ta ei vaja abi.

"Niisuguste juhtumite puhul Eesti kaitsevägi teateid ei anna. Teavitame avalikkust kindlasti siis, kui on tegu meie õhupiiri rikkumisega. Kui Vene lennukid aga viisakusreegleid ei järgi, siis meie sellest ka ei teavita. Lätlased ja leedulased teevad selles osas teisiti," ütles Laats.

Selline n-ö militaarlennukite ebaviisakas lendamine teeb aga õhuväe esindaja sõnul tsiviillennujuhtide elu raskeks, kuid Eestile see tegelikku ohtu ei kujuta.

"Nemad (lennujuhid - toim.) oma sekundaarradaritega Vene lennukeid ei näe. Eesti õhuvägi näeb neid oma primaarradaritega ning teavitab alati sellest tsiviillennujuhte. Seega teoreetiliselt Vene lennukite selline lendamine on ohtlik, aga vähemalt Eesti ümbruskonnas tegelikku ohtu ei ole," rääkis Laats.

17. märtsi hilisõhtul startisid NATO hävitajad vastu grupile Venemaa lennukitele, mis lendasid sisselülitamata transponderitega Läti ja Leedu piiride lähedal, vahendas Briti leht Express.

Leedu kaitseministri pressiesindaja kinnitas, et NATO hävitajad reageerisid teisipäeva hilisõhtul umbes 23.30 ajal õhusõidukite tuvastamiseks.

"Nad tuvastasid kaks An-26 transpordilennukit ja veel grupis lennanud kaheksa lennukit, kuhu kuulusid Su-27 ja Su-34 hävitajad. Venemaa lennukitel olid transponderid välja lülitatud ja nad ei olnud esitanud lennuplaani ning keeldusid kontakti saavutamisest," vahendab BNS.

Läti sõjavägi teatas Twitteris samuti, et nende piiri lähedal tuvastati seitse Vene lennumasinat. Neile reageerisid Hispaania hävitajad.