Eesti Kongressi liikmeteks valiti 499 liiget ja 43 kodakondsuse taotlejate hulgas valitud sõnaõigusega liiget. Kokku pidas kongress 10 istungjärku ning 26.09.1992 võeti vastu deklaratsioon seadusliku riigivõimu taastamisest Eestis ja Eesti Kongressi volituste lõppemisest.

Eesti Kongress ei olnud poliitiline liikumine vaid ühendas kogu toonase Eesti poliitilise spektri – sinna kuulus 31 partei ning liikumise esindajad.

Vaata ajaloolisi fotosid 1990. aastal toimunud kongressi avaistungist!