Siseministri sõnul alustab 1. juulist 2015 tööd Europoli võrgukontrolli projekti (Check the Web) alusel välja arendatud Euroopa Liidu internetisisu käsitlevate märguannete kontrollimise üksus (EU IRU).

"Loodav üksus peab suutma osutada liikmesriikidele tuge terrorismiga või ekstremismiga seotud teadete kiireks kontrollimiseks ja vastavatele kodulehtedele ligipääsu piiramiseks," ütles Pevkur pärast kohtumist.

Pevkuri sõnul saavad ja peavad Euroopa Liidu liikmesriigid panustama enam andmevahetusse ning selleks tuleb paremini ära kasutada Europoli, Eurojusti ja Interpoli tehnilisi süsteeme.

Siseminister lisas, et terrorismivastase võitluse ning piirihalduse tõhustamiseks on Eesti läbivalt rõhutanud erinevate e-lahenduste ja infosüsteemide kasutuselevõtu vajadust.

"Meie huviks on Euroopa Liidu lennureisijate broneeringuinfo (PNR) direktiivi kiire vastuvõtmine ning selle süsteemi rakendumine ka Euroopa Liidu sisestele lendudele," sõnas Pevkur.

Lisaks peab Eesti välispiiride tõhusama kontrollimise vajadust silmas pidades oluliseks nn e-piiride paketi vastuvõtmist, mis pakuks nutika lahendusena tuge politsei- ja piirivalveasutustele kontrollide läbiviimisel, kiirendades samas piiriületusi, kõneles siseminister.

Euroopa Liidu siseministrid arutavad täna Brüsselis lisaks terrorismivastasele võitlusele ka rändesurve, tulirelvade deaktiviseerimise ning reisijateinfo vahetamist Mehhiko ja Argentiinaga.