Viktoria Ladõnskaja ütles pärast häälte lugemist, et ta ei lootnud, et hääli juurde tuleb. See, et avastati koguni seitse viga, oli tema sõnul üllatav.

Viktoria Ladõnskajal oli komisjoni otsuse kohaselt 1393 häält ja Sven Sesteril 1392 häält ehk Sester kaotas kaks häält.

Tallinna valimiskomisjoni otsuse peab kinnitama veel vabariigi valimiskomisjon. Kui otsus kinnitatakse, siis saab riigikokku ikkagi Ladõnskaja.

Üle loeti 39 Tallinna jaoskonna hääled ja kokku vaadati läbi üle 3000 sedeli. Muudatusi viidi sisse seitse. Kahel juhul loeti kehtivaks sedel, millel oli kandidaadi number kirjutatud sedeli pöördele, mitte kasti sisse. Ühel sedelil oli poolik pitsat, see sedel loeti samuti kehtivaks. Sven Sester jäi ilma ühest häälest, kuna sedelil puudus teine pitsat.

Kolmel juhul oli tegu tõlgendamistega: ühel juhul oli kandidaadi number kirjutatud väriseva käega, kuid komisjon tuvastas lugeja tahte ning luges sedeli kehtivaks; kahel juhul vaadati, et number võis olla parandatud ning need sedelid loeti kehtetuks, nii jäi Sester ilma teisest häälest.

Viktoria Ladõnskaja ütles pärast Tallinna valimiskomisjoni teadet, et see tulemus teda väga ei rõõmusta. "Kui tuleb korraga seitse muudatust üle lugemise käigus, siis ega see ei rõõmusta mind kui kandidaati ega mind kui valijat. Seda võiks järgmistel valimistel arvesse võtta."

Ladõnskaja märkis, et täna oli üks muudatuste põhjus see, et tempel oli sedelil või ümbrikul puudu. "Kui tempel on puudu, siis see on minu arust ametniku süü. Veel paneb imestama, kuigi ma pole varem mõelnud sellele, miks sedelitel puuduvad seerianumbrid. Kõike seda saaks suurepäraselt kontrollida, kui oleks igal sedelil oleks konkreetne number," leiab Ladõnskaja.

Nüüd tõenäoliselt riigikokku pääsev Ladõnskaja nentis, et mingil määral oli häälte lugemine puhas looming. "Et kuidas mingit numbrit dešifreerid. Võib-olla vaja rohkem teha reklaami selle üle, kuidas õigesti hääletada, milline on õigesti kirjutatud number," sõnas Ladõnskaja.

"Mul oligi hea tulemus. Suur tänu neile, kes on mind toetanud ja öelnud, et ma pean ikka võitlema."

Häälte ülelugemine täispikkuses:


IRLi kuuluv Viktoria Ladõnskaja sai riigikogu valimistel 1395 valija toetuse. Hääletussedelite ülelugemisel ilmnesid aga kehtetud sedelid, mis algselt olid arvesse võetud, ning tema häältesaagiks jäi 1393. Tema asemel pääses 1394 häälega parlamenti Sven Sester, mistõttu otsustas Ladõnskaja valimiskomisjonile kaebuse esitada.

Ladõnskaja kaebus oli ainuke, mis eile päevakorras olnud kaebustest arutlusele võeti. Ülejäänud üheksa kaebust jäeti kaebuse tingimustele mittevastamise tõttu läbi vaatamata. Täna on vabariigi valimiskomisjoni koosoleku päevakorras veel kuus kaebust, millest kolm vangide esitatud ja millest omakorda üks 22 vangi ühine kaebus.