Lisaks eemaldas politsei liiklusest kolm juhti, kellel tuvastati joobetunnused. Sõit tuli pooleli jätta neljal juhtimisõiguseta roolikeerajal.

Enamik rikkujatest polnud Läänemaa elanikud, vaid kaugemalt tulijad. Kokku kontrollis politsei 592 sõidukijuhti.

Haapsalu politseijaoskonna juhi Argo Tali sõnul on probleemid praamile või mandrile tagasi koju kiirustamisega politseile teada.

"Oleme aktiivses suhtluses mõlema maantee ääres asuvate valdade juhtide ja kogukonna esindajatega, kelle jaoks on neil maanteedel toime pandud rikkumised tõsiseks probleemiks," rääkis Tali.

Toimunud kontrollide asukohad valiti tema sõnul möödunud sügisel liiklustalgutel välja toodud probleemsete piirkondade hulgast.

"Seega oli tegemist piirkondadega, mille osas inimesed ise tajuvad ohtu kõige rohkem ja politseil tuleb tööd planeerides sellega arvestada," ütles Tali.

Tali lubas, et politsei pöörab liiklusjärelevalves tähelepanu Läänemaa probleemsetele teelõikudele ka edaspidi ning korraldab samalaadseid reide.

"Soovitame kõigil sõidukijuhtidel vältida olukordi, kus praamile minek või sealt tulek on ajastatud nii, et maanteel tuleb kiirust ületades ohtu panna enda ja teiste elud," ütles Tali.

Eestis on sellel aastal liikluses elu kaotanud 15 inimest.

Politsei eesmärgiks oli ennekõike rahustada liiklust piirkondades, kus rikkumised on kõige sagedasemad. Reidid Läänemaal Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla ja Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteel olid ajastatud saartele liikumise ning sealt lahkumise kõrgajale.