„Uuelt rektorilt ootame Sisekaitseakadeemia edasiarendamist ja vastamist muutunud julgeolekuolukorras tekkinud väljakutsetele. Katri Raiki nägemus akadeemia juhtimisest vastas neile tulevikuvajadustele kõige paremini,“ ütles siseminister Hanno Pevkur. Raiki poolt rääkis ka tema märkimisväärne juhtimiskogemus avalikus sektoris ning rakendusliku suunaga kõrgkooli ülesehitamise ja arendamise kogemus.

„Tegemist on suure ja tõsise väljakutsega ning luban anda endast parima,“ ütles tulevane rektor Raik. „Õpingud Sisekaitseakadeemias peavad olema hea karjääri kindel algus, selleks on väga oluline hea koostöö tööandjatega ning õpilaste mitmekülgne arendamine – tänane töö nõuab siseturvalisuse spetsialistilt oluliselt rohkem, kui ainult head füüsilist vormi ja seaduste tundmist.“

Raik on 15 aastat juhtinud Tartu Ülikooli Narva Kolledžit ning vahepeal töötanud kaks aastat haridus- ja teadusministeeriumi asekantslerina. Tal on filosoofiadoktori kraad ajaloos, talle on omistatud 3. klassi Valgetähe teenetemärk ja tiitel aasta naine 2013.

Sisekaitseakadeemia rektoriks kandideeris üheksa inimest. Esialgse valiku kandidaatide seast tegi rektori valikukomisjon, lõpliku otsuse kahe lõppkandidaadi vahel tegi siseminister.