"Sportlaste ja nende treenerite toetamine on kahtlemata tänuväärt tegevus," ütles Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. "Küll aga tekib küsimusi siis, kui üheks toetuse saajaks on vastava haldusala abilinnapea."

Pillaku sõnul pöörduti seetõttu kaitsepolitseiameti poole, et saada selgus, kas antud juhul on korrektselt tegutsetud või võib tegemist olla korruptsioonijuhtumiga. "Ootame huviga kaitsepolitsei seisukohta selles küsimuses ning tegutseme vastavalt sellele," lisas ta.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart tunnustab Reformierakonda ja Tallinna volikogu liiget Õnne Pillakut, kes tõstatas ka laiemale avalikkusele üles Tallinna noorte sportlaste premeerimise teema.

„Viimastel päevadel on meedias levinud uudis, nagu oleksin ma isiklikult saanud toetust Tallinna linna poolt,“ sõnas Kõlvart. „Selle jutu põhjal on nüüd Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon pöördunud ka kaposse. Olen Tallinna linnavolikogu liikmele Õnne Pillakule vaid tänulik, et ta sellise huvitava, küll aga enam mitte originaalse viisiga mulle tähelepanu pööras. Samas linnavolikogu liikmena peaks ta aga olema kursis Tallinna linna õigusaktidega.“

„Noorte sportlaste premeerimine on sihtotstarbelise lepinguga noortele sportlastele toetuse eraldamine ning toetust on lubatud kasutada ainult võistlustel osalemiseks, spordiinventari ja varustuse soetamiseks ning meditsiinikulutusteks. Rõhutan, et raha laekub spordiklubile, mitte sportlastele ega treenerile, nagu meedias väidati,“ selgitab Kõlvart.

Kulutuste kohta tuleb esitada detailne aruanne koos kulu- ja maksedokumentidega (arved, aktid, maksekorraldused). Toetuse andmise eesmärgiks on tunnustada ja premeerida parimaid Tallinna 15–23-aastaseid noorsportlasi, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn ja kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi tiitlivõistlustel või teistel suurtel rahvusvahelistel üritustel.

Sel aastal premeeriti 27 noorsportlast ja üht meeskonda. Kogusumma oli 14 550 eurot, toetusi eraldati suuruses 200 kuni 1500 eurot. Otsuse langetab üks kord aastas komisjon, kuhu kuuluvad ka EOK täitevkomitee liikmed. Vladislav Žarovile eraldati 500 eurot ja Nikita Tšistjakovile 300 eurot.

„Olen küll Vladislav Žarovi ja Nikita Tšistjakovi treener, kuid nende valimine parimaks Tallinna sportlaseks ja premeerimiseks põhines nende sportlikel saavutustel ja ei millelgi muul,“ rõhutab Kõlvart. „Eelnimetatud noored sportlased saavutasid 2014. aastal taekwondo juunioride maailmameistrivõistlustel medalikoha nii individuaal kui ka meeskonnakahevõistluses. Mul on siiralt kahju, et meedia sellise teemapüstituse ja käsitlusega seatakse justkui kahtluse alla noorte sportlaste saavutused ja nende pingutused.“

Äripäev kirjutas, et Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti kureeritav spordi- ja noorsooamet toetab rahaliselt Kõlvarti treenitavaid noorsportlasi ja ka treenerit ennast.

Hiljuti Tallinna spordi- ja noorsooameti ning Katleri Taekwondoklubi vahel sõlmitud toetuse lepingu järgi eraldatakse Tallinna parimatele noorsportlastele Vladislav Žarovile ja Nikita Tšistjakovile ning nende treenerile Mihhail Kõlvartile kokku 800 eurot.