ETV saates "Pealtnägija" oli kuu aja eest lugu väikesest miljööväärtuslikust majast Nõmmel Sihi tänaval, mis linnavalitsuses kinnitatud projekti eirates renoveerimise asemel maha võeti. Puumaja asemele ehitati ilma kinnitatud projektita palju suurem ja sootuks teistsugune maja. 

Delfi andmetel on juba nädal aega tegeletud põhjalikult krundi korrastamise ja haljastuse ettevalmistamisega. Kohale on veetud hulgaliselt pinnast ning seda jaotatud nõnda, et ka kalded oleksid tasandatud.

Seda olukorras, kus Tallinna linnaplaneerimisameti juhataja Anu Hallik-Jürgenstein on selgelt öelnud, et uus maja tuleks lammutada ja vana puidust hoone endisel kujul taastada, mida üritatakse tagada sunnirahadega.

Hallik-Jürgenstein ütles Delfile, et linnaplaneerimise amet valmistab parasjagu ette lammutuskorraldust, kuid pole võimalik hinnata, kui kaua see aega võtab. "See on olemuselt pikem protsess," märkis ta. 

"Kui meiepoolne korraldus on valmis, siis vastavalt seadustele edastame selle omanikule seisukoha võtuks. Edasi peame omaniku seisukohti hindama ja kaaluma. Kui linnavalitsus korralduse lõpuks heaks otsustab kiita, siis on omanikul võimalik seda kohtus vaidlustada," lisas ta.

Hallik-Jürgenstein märkis, et materjalid on edastatud ka mupole, kes viib läbi väärteomenetlust.

Krundi uued omanikud, dividendimiljonär Vello Kunmani tütar Kerstin Kunman ja tema elukaaslane, ettevõtja ja Viljandi volikogu endine liige Rome Arumaa, küsisid naabritelt allkirjad projektile, mis kujutas endast olemasoleva puumaja renoveerimist ja juurdeehitust, millega miljööalade osakonna juhataja nõustus, tingimusel, et säilitatakse ja väärtustatakse olemasolevat hoonekehandit.

Maja naabrid Margus Kappel ja Meelis Männik jälgisid huviga uue maja kerkimist, kuid said üllatuse osaliseks, kuna vana maja lammutati ja ehitama hakati projektil kujutatust hulga suuremat ja täiesti erinevat hoonet, seepärast pöördus Männik linnaplaneerimise ametisse.

Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Anu Hallik-Jürgenstein ütles, et paikvaatluse käigus selguski, et säilitamiseks mõeldud miljööväärtuslik hoone oli ära lammutatud ning asemele ehitatud plaanilahenduselt hoopis teine hoone, mis oli suurem, üle kahe meetri kõrgem ja ei vastanud mingit pidi kehtiva ehitusloaga projektile, mistõttu ehitus peatati.

Pärast ehituse peatamist rääkis noorperemees naabritele, et vana puumaja oli osutunud nii nigelaks, et see otsustati lammutada ja asemele ehitada täiesti uus maja. Männiku sõnul on uued naabrid väljendanud suurt enesekindlust ja talle telefonitsi öelnud, et küll nad tagantjärele ka load saavad.