20. jaanuaril lõppes erakondade poliitilise välireklaami kampaania, ainsana tuli keeleinspektsioonil menetleda Keskerakonna reklaame, mille kohta tuli inimestelt kaebusi. Oli reklaame, nt Laagna tee sildadele ning ristmike kohale paigutatud reklaamid, kus vene keel oli küll esikohal, kuid eestikeelse teksti vaadeldavus oli venekeelsest parem, teatas keeleinspektsioon.

Oli ka selliseid reklaame, kus eestikeelne ja venekeelne tekst olid võrdselt vaadeldavad, kuid venekeelne tekst oli esikohal. Nendes reklaamides eksis erakond keeleseaduses sätestatud nõude vastu, mille alusel peab eestikeelne tekst olema esikohal ega tohi olla halvemini vaadeldav kui tõlge, teatas keeleinspektsioon, kes tegi rikkumise kohta Keskerakonnale hoiatuse.