„Seda natsimalakat on väga kurjasti kasutatud nähtuste kokkupanemisel, millel on täiesti erinevad juured ja vaid väljaspoolt on mõned ilmingud sarnased,“ ütles Valge. Kui natside lipp oli punane-valge-must, siis pole mingit põhjust arvata, et samasuguste värvide kusagil mujal kasutajail oleks natsidega mingit pistmist. Valge sõnul pärineb vaba käega fašistiks või natsiks silditamine Stalinilt, kelle definitsiooni järgi olid kõik Moskvale mittesobivad poliitilised jõudu fašistlikud - ning mida suurem ja võimsam - seda fašistlikum. Kui aga kasutada fašismi või natsionaalsotsialismi akadeemilisii definitsioone, siis on hoopis Venemaal liikumisi, mida võib fašismi või natsionaalsotsialismiga seostada. Ning veel võiks - eriti Venemaa puhul - meeles pidada klassikalist ütlust, et fašism võib ilmuda ka antifašismi kujul.

Tõrvikurongkäike korraldati Eestis ka laulva revolutsiooni ajal, muinsuskaitseselts korraldas neid korduvalt. Tõrvikuid kasutatakse Eestis traditsiooniliselt Võidupühal, samuti kasutatakse Eestis tõrvikuid näiteks Jüriöö ülestõusu aastapäevaga seotud üritustel. Tõrvikut kasutatakse, sest see on tugev sümbol.

Valgele meeldis Mikk Salu artikkel Eesti Ekspressis, kus on päris hästi kirjeldatud, kuidas natsisüüdistust kleebitakse Eestis vaba käega.

Eilne tõrvikurongkäik meelitas kohale suure hulga vene ajakirjanikke erinevatest telekanalitest. Valge arvas, et täielikult eirata Venemaa propagandat ei ole võimalik, sest tuleb siiski tähele panna, mida vene televisioon räägib.

Samas ei peaks me laskma end liigselt mõjutada hirmust, et milles Venemaa meid nüüd süüdistab. Venemaa seda soovibki, et igal sammul küsiksime me endalt, mida Venemaa sellest arvab. Tuleb ka arvestada, et vene televisioon tõlgendab asju niikuinii endale meelepäraselt. Oma elu tuleks elada nii, et me ei laseks murel Venemaa tõlgenduste pärast end liigselt kammitseda. Vastasel juhul muutuksime Venemaa kolooniaks.