Londonis peetud kõnes ütles Bradshaw, et on oht, et Venemaa võib oma väga suurearvulisi konventsionaalseid vägesid, mida ta suudab väga kiirelt sõjavalmidusse viia, kasutada NATO riikide territooriumi hõivamiseks, kirjutas Sky News.

Sel juhul käivituks NATO kollektiivkaitse artikkel 5, mille kohaselt peavad teised tulema appi rünnaku alla sattunud riigile.

"Me näeme, et täna kasutatakse Venemaa konventsionaalseid vägesid aitamaks separatistidel Ida-Ukrainas maad hõivata, kuigi Kreml eitab seda ikka jultunult," lausus NATO Euroopa vägede juhataja asetäitja Bradshaw.

"Venemaa oht ja sellest tulenev valekalkulatsiooni risk, mis võib lõppeda strateegilise konfliktiga, ükskõik kui ebatõenäoliseks me seda ka ei pea, kujutab endast eksistentsiaalset ohtu kogu meie eluviisile," ütles Bradshaw.

Kaks päeva varem hoiatas taolise konflikti eest ka Briti kaitseminister Michael Fallon. Sellest kõigest hoolimata ei välista Briti valitsus järjekordset kaitse-eelarve kärbet.