Kaitseministeeriumi teise klassi teeneteristi sai kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Sven Sakkov pikaajalise silmapaistva tegevuse eest Eesti riigikaitse hüvanguks ning olulise panuse eest NATO-suunalise kaitsepoliitika kujundamisel ja Eesti Vabariigi julgeoleku tugevdamisel.

Samuti sai kaitseministeeriumi teise klassi teeneteristi kaitseministeeriumi riigikaitseplaneerimise osakonnajuhataja kolonelleitnant Veiko-Vello Palm erakordsete teenete eest Eesti riigikaitse planeerimise arendamisel.

Kaitseministeeriumi kolmanda klassi teeneteristi said kaitseväe sõjaväepolitsei ülem kolonel Eduard Kikas, Seli tervisekeskuse direktor Teet Lainevee, kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsler Taimar Peterkop, kaitsetalituse direktor Eesti esinduses NATO juures Tuuli Duneton, kaitseministeeriumi õigusosakonna juhataja Kristi Purtsak ja kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja asetäitja Kadi Silde.

Kaitseminister Sven Mikser ütles täna kaitseministeeriumis aset leidnud vabariigi aastapäeva aktusel, et Eesti riigikaitse on astunud eelmise vabariigi aastapäevaga võrreldes suure sammu edasi.

"Täna on liitlaste kohalolek Eestis tõsiasi. Enam ei vaielda selle üle, kas see kohalolek on alaline, roteeruv või midagi muud," ütles Mikser kaitsevaldkonna töötajatele peetud kõnes. "Samuti oleme teinud viimase aasta jooksul suuri investeeringuid kaitsevarustusse ja taristusse ning need on viinud Eesti riigikaitset suure sammu võrra edasi."

Seega võib kaitseministri sõnul öelda, et kuigi julgeolekuolukord on pingestunud, on Eesti hästi kaitstud.

Homme leiab Tallinna Reaalkoolis aset vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik vastuvõtt, kus autasustatakse riigikaitsesse panustanud vabatahtlikke, riigikaitse õpetajaid ja kaitsevaldkonna koostööpartnereid.