Tomuski sõnul mõistab Bõstrov seadusete rakendamist omamoodi ja inspektsioon tegeleb sellega. Rohkem ei tahtnud Tomusk täpsustada, sest Bõstrovi kiri on alles väga uus, kirjutas venekeelne Delfi.

Bõstrov pidi keeleinspektsiooni ilmuma kas 17. või 19. veebruaril, et hinnata tema keeleoskust ja ta vajadusel eksamile saata. Keeleinspektsioonil on Bõstrovile vastamiseks üks kuu.

Keeleinspektsioon tegeles Bõstrovi keeleoskuse küsimusega ka enne kohalikke valimisi 2013. aastal, kui Bõstrov oli pikalt Maardu linnapea. Peale valimisi lahkus Bõstrov linnavolikogu esimehe kohale, kus keeleoskus pole vajalik.

Uue menetluse alustas keeleinspektsioon pärast 27. jaanuari 2015, kui linnavolikogu Bõstrovi uuesti linnapeaks valis. "Meil oli eelmise menetluse käigus tekkinud põhjendatud kahtlus, kas linnapeaks valitud isik vastab keeleoskuse osas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja keeleseaduse alusel kehtestatud nõuetele," selgitas Tomusk.